ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνέδριο από την Περιφέρεια Κρήτης για τις «Περιοχές NATURA 2000: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Περιοχές NATURA 2000: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στα Χανιά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων-Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ στις 10 & 11 Μαΐου 2018, ενώ στις 12 Μαΐου θα γίνει επίσκεψη στον Ομαλό Χανίων σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Σαμαριάς.

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για όλη την Ελλάδα, με αφετηρία τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Σκοπός του συνεδρίου είναι μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση να αναδειχθούν ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασμό με προστασία και την ορθή διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, και να προταθούν τυχόν νομοθετικές παρεμβάσεις που να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Tο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις από καταξιωμένους επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς γενικά για τις περιοχές Natura 2000, με παραδείγματα καλών πρακτικών ορθής διαχείρισης, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομίας από την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθως και στρογγυλά τραπέζια για: τον πρωτογενή τομέα (γεωργία-κτηνοτροφία), τα τοπικά προϊόντα και την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και τον οικοτουρισμό, για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των φορέων.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή δήλωσης συμμετοχής στην Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τηλ 2813 410125, 118 κες Μαρία Στεφανάκη και Άννα Καγιαμπάκη.