ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τα Ευρωπαϊκά Νησιά για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στα σημαντικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου SOCLIMPACT Horizon 2020 και τη συμβολή τους στη ευθυγράμμιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης, εκπροσωπώντας την Κρήτη στο 1ο Συνέδριο των Νησιών της Ευρώπης για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε την δυναμική δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του προγράμματος, που επικεντρώθηκε στην διεξαγωγή ανάλυσης και διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο για τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας όπως ο τουρισμός, η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία κ.α., συζητώντας με τους εκπροσώπους του «τετραπλού έλικα» της οικονομίας στην Κρήτη: δημόσιος, ιδιωτικός τομέας, ερευνητές, πολίτες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην σημαντική πρόοδο που αναπτύσσουν τα μοντέλα πρόγνωσης την τελευταία δεκαετία, αξιολογώντας ως ιδιαίτερα σημαντική τη συλλογή μεγάλου εύρους επιστημονικής πληροφορίας και ανάλογης εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάκης, η εκτίμηση κόστους – οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες παραμένει η πιο κρίσιμη παράμετρος για την εφαρμογή των σεναρίων των μοντέλων πρόγνωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και της διαμόρφωσης ανάλογων εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και λήψης αποφάσεων. Η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή θα πρέπει να αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο ευθυγράμμισης των εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων για τα νέα έργα πρόληψης, προσαρμογής και προστασίας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ακόμα εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ακαδημαϊκοί, Εκπρόσωποι των 12 νησιών-πιλότων της Ευρώπης που μελετώνται (μεταξύ αυτών και η Κρήτη), οι οποίοι ανέλυσαν τα οφέλη και το χρονοδιάγραμμα για την προσαρμογή των συμμετεχόντων νησιών στην κλιματική αλλαγή. Το Συνέδριο αποτελεί το πρώτο μιας νέας σειράς Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στα νησιά.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης αρμόδιοι για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν οι  Αριστείδης Στρατάκης (συντονιστής), Ευαγγελία Ανεζάκη και Μαρία Καλαϊτζάκη.