ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου φιλοξενούν τον Παύλο Παυλίδη

Τα Μαθήματα Φωτογρατίας Ρεθύμνου φιλοξενούν τον Παύλο Παυλίδη που θα παρουσιάσει τις φωτογραφίες του και θα μιλήσει με το κοινό για την δουλειά του.

Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, στις 20:30 στην οδό Μαρκέλου και Σαθά, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

http://www.pavlospavlidis.com