ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Θεματικό Εργαστήριο με τίτλο «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρίου σας προσκαλεί σε θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;».

Η εκδήλωση υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με τίτλο: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura2000ValueCrete) και θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αγία Φωτεινή).

Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να διατυπωθούν προτάσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων και να συζητηθούν προβλήματα που σχετίζονται με τις ΠΠ του νησιού. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων (πχ. ΤΑΠΤοΚ) που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή.