ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Θεσμικό πλαίσιο για να ξεμπλοκάρει το έργο στους Ποταμούς Αμαρίου

Το έργο της αντλησιοταμίευσης στους Ποταμούς Αμαρίου, αναμένεται να βγει από το καθεστώς αναμονής στο οποίο έχει περιέλθει, με τον καθορισμό θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ρεπορταζ της Καθημερινής το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στη δρομολόγηση μιας σημαντικής εκκρεμότητας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η απουσία του οποίου κρατάει εγκλωβισμένα 170 έργα που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και πάνω από 50 που περιμένουν αξιολόγηση. Μεταξύ των έργων που βρίσκονται εν αναμονή της έκδοσης θεσμικού πλαισίου είναι και τα εμβληματικά έργα αντλησιοταμίευσης της «Τέρνα Ενεργειακή» στην Αμφιλοχία και στο Αμάρι της Κρήτης.

Από το θεσμικό πλαίσιο και τον μηχανισμό στήριξης που θα ενσωματώνει συναρτάται και η υλοποίηση νέων εμβληματικών σχεδίων, όπως η επένδυση της Eunice, ύψους 280 εκατ. ευρώ, στη Δυτική Μακεδονία για τη δημιουργία μονάδας κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών ιόντων λιθίου συνολικής ισχύος 250 MW. Η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ, οι ανάγκες του ελληνικού συστήματος σε μονάδες αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη συμμετοχή των ΑΠΕ 60% στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής το 2030, όπως προβλέπει το ΕΣΕΚ, υπολογίζονται σε 1.500-1.750 MW. Τα κύρια οφέλη των τεχνολογιών αποθήκευσης έχουν να κάνουν με τη μείωση κόστους παραγωγής, την παροχή εφεδρειών, τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση παραγωγής ΑΠΕ και τη συμβολή στην επάρκεια ισχύος του συστήματος.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση της γ.γ. Ενέργειας Αλεξάνδρας Σδούκου, προχώρησε στη σύσταση ομάδας έργου για τη διαμόρφωση και τη συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο της ομάδας, με πρόεδρο τον επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ Δημήτριο Τσαλέμη, είναι η υποβολή εισήγησης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως τις 15 Μαΐου 2021, για το πλαίσιο που θα διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία:

• Σταθμών αποθήκευσης με ανεξάρτητο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο («μπροστά από τον μετρητή»).
• Σταθμών αποθήκευσης εντός σταθμού παραγωγής ή καταναλωτή («πίσω από τον μετρητή»).
• Σταθμών αποθήκευσης στα συστήματα των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Ειδικότερα, η ομάδα διοίκησης έργου επιφορτίζεται να εξετάσει τα θεσμικά κενά που εντοπίζονται σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας αποθήκευσης και να προτείνει νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις που καθιστούν δυνατή:

• Τη συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ως ανεξάρτητων συμμετεχόντων ή μέσω εκπροσώπησης, το πλαίσιο αδειοδότησης και σύναψης συμβάσεων με τους διαχειριστές.
• Τη σχέση τους με τη χρήση των δικτύων.
• Τη στήριξη των επενδύσεων μέσω της συμμετοχής στους εκάστοτε μηχανισμούς ισχύος και της απαλλαγής των αποθηκευτικών σταθμών από δυσμενείς και καταχρηστικές χρεώσεις ή άλλους περιορισμούς ανάπτυξης και δραστηριοποίησης σε αντιστοιχία με πολιτικές άλλων χωρών της Ε.Ε.
• Τη συμβατότητα του πλαισίου με τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς.
• Την ένταξη των αποθηκευτικών σταθμών σε χαρτοφυλάκια μαζί με μονάδες ΑΠΕ για την από κοινού δραστηριοποίησή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
• Την εγκατάσταση και αποτελεσματική αξιοποίηση διεσπαρμένων αποθηκευτικών μονάδων σε εγκαταστάσεις χρηστών (παραγωγοί – καταναλωτές – αυτοπαραγωγοί).
• Την ενσωμάτωση αποθηκευτικών διατάξεων (BTM) σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ.
• Την ανάπτυξη της αποθήκευσης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ).