ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Την Παρασκευή 24/11 η εκδήλωση παρουσίασης χρηματοδοτικών προγραμμάτων  στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης σε συνεργασία με το 15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των  δράσεων: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Εμμ. Πορτάλιου 23, 1ος όροφος

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού προϋπολογισμού 190.000.000€, ενώ η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού με Προϋπολογισμό 160.000.000 €.

Οι Δράσεις, που βρίσκονται στο στάδιο της Προδημοσίευσης, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Γεώργιο Ζερβό, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος και θα απαντήσει στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.