ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Την υποχρέωση αποψίλωσης των οικοπέδων επισημαίνει ο Δήμος Ρεθύμνης στους ιδιοκτήτες τους για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς

Πυροσβεστική (φώτο αρχείου)

Στην αποψίλωση και καθαρισμό των οικοπέδων τους μέχρι την 30η Απριλίου 2023, καλούνται οι συμπολίτες – ιδιοκτήτες οικοπέδων του Δήμου Ρεθύμνης.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301Β΄/18-3-2022, ο καθαρισμός των οικοπέδων συνιστά υποχρέωση των ιδιοκτητών τους και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τα ισχύοντα, προβλέπεται επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Δ.Ρ και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Σκορδίλης και η Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Ρ. και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Λελεδάκης, προσβλέπουν στη συνέπεια των συμπολιτών, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη βλάστηση λόγω εποχής, σε συνδυασμό με τη φετινή ανομβρία και τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι συμπολίτες να συνεργαστούν στην κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των ιδιοκτησιών τους και να ανταποκριθούν στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών. Δεδομένων μάλιστα των υφιστάμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Δήμος Ρεθύμνης δεν επιθυμεί να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση της, προβλεπόμενης από το Νόμο, επιβολής προστίμου.