ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Τμήματα στην περιοχή του Πλακιά θα δημιουργήσει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου προωθεί  για την επόμενη σχολική χρονιά τη λειτουργία τμημάτων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην περιοχή του Πλακιά, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των δημοτών μας για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα ΣΔΕ παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και διαρκεί 18 μήνες (δύο σχολικά έτη), χωρίς εξετάσεις. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Πληροφορική, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή, Συμβουλευτική – Σταδιοδρομία, Συμβουλευτική – Ψυχολογία, Εργαστήρια – διαθεματικά, projects. Πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, και παρέχονται δωρεάν. 

Με το απολυτήριο, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ.), να συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και σε προκηρύξεις φορέων για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής: α) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής, β) Απολυτήριο δημοτικού (ή βεβαίωση από Γυμνάσιο ότι φοίτησαν σε κάποιες τάξεις, αλλά δεν αποφοίτησαν), γ) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δ)ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Να επισημάνουμε επίσης ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα (εντός Ιουνίου) θα δοθεί η δυνατότητα στους αλλοδαπούς, με συμμετοχή τους σε απλή εξέταση, να αποκτήσουν το απολυτήριο Δημοτικού για να μπορούν να εγγραφούν στο ΣΔΕ. 

Πληροφορίες: 2832340203 – 2831035519