ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης φιλοξενεί τη διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης φιλοξενεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 τη διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση εργασίας, με την ευκαιρία της οποίας θα πραγματοποιηθούν το βράδυ της ίδιας ημέρας οι τελετές απονομής των επιχειρηματικών βραβείων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της αδελφοποίησης του με το Επιμελητήριο Βοιωτίας. 

Στις εργασίες της συνεδρίασης θα μετάσχει το σύνολο των μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ενώ έχουν δηλώσει συμμετοχή και είκοσι εκπρόσωποι από αντίστοιχα Επιμελητήρια της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναπτυξιακά ζητήματα της τοπικής οικονομίας όπως ο τουρισμός και οι στόχοι που τίθενται για το Ρέθυμνο, οι δυνατότητες και οι προοπτικές του εμπορικού λιμανιού Ρεθύμνου καθώς επίσης η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου ως παράγοντας ανάπτυξης του τομέα μεταποίησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και σε σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν στο μέλλον της τοπικής επιχειρηματικότητας σε ένα φιλόδοξο πλαίσιο βιώσιμης προοπτικής. Κεντρικό μήνυμα, το οποίο τίθεται επί τάπητος είναι η ανάδειξη της Ρεθυμνιώτικης επιχειρηματικότητας ως παράγοντας Περιφερειακής αειφόρας ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό η εξέλιξη της Ρεθεμνιώτικης επιχειρηματικότητας τίθεται στο επίκεντρο και με τις έντεκα βραβεύσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν και αφορούν την πρωτοπορία τοπικών επιχειρήσεων στις εξής κατηγορίες: 1. Ορθές πρακτικές στην παραγωγική Διαδικασία 2. Επιχειρηματικότητα Τουρισμού (κλάδων HO.RE.CA.) 3. Οικογενειακή Επιχείρηση με επιτυχημένο ιστορικό διαδοχής μεταξύ των γενεών 4. Ενσωμάτωση της έρευνας Ποιότητας στην τυποποίηση τροφίμων 5. Σύγχρονη και Οικολογική παραγωγή Προϊόντων Δόμησης 6. Ενσωμάτωση έρευνας – καινοτομίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα 7. Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα 8. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 9. Δυναμικά Αναπτυσσόμενα Δίκτυα Επιχειρηματικότητας 10. Ανάδειξη – Διατήρηση της αμπελουργικής μας κληρονομιάς 11. Κοινωνική Υπευθυνότητα – Προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Οι εργασίες της διευρυμένης συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων θα φιλοξενηθούν στο αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου της Παλιάς Πόλης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ρέθυμνο Σάββατο 9 Μαρτίου 2024
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ. Ε. της Κ.Ε.Ε.Ε. Ωδείο Ρεθύμνου – Εμ. Βερνάδου 1, Παλιά Πόλη

 • 09.30–10.00: Προσέλευση.
 • 10.00–10.10: Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός κ. Γεώργιος Γιακουμάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
 • 10.10-10.25: Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Κυβέρνησης.
 • 10.25-10.40: Εισήγηση με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός: Η Ρεθυμνιώτικη επιχειρηματικότητα ως παράγοντας Περιφερειακής ανάπτυξης», κ. Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, A’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
 • 10.40-10.55: Εισήγηση κ. Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
 • 10.55-11.20: Τοποθετήσεις μελών Επιμελητηρίου Ρεθύμνης:

– «Τουρισμός, οι στοχεύσεις  του Ρεθύμνου», κ. Μιχαήλ Χριστοφοράκης μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
– «Το εμπορικό λιμάνι Ρεθύμνου, δυνατότητες – προοπτικές – προβλήματα», κ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
– «Το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου ως παράγοντας ανάπτυξης της Μεταποίησης του Ρεθύμνου», κ. Δημήτριος Προβιάς, Β’ Αντιπρόεδρος  Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
– «Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ  και η επιχειρησιακή λειτουργία των επιμελητηρίων», κ. Θωμάς Γκίκας, Στέλεχος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
– «Ημέρα της γυναίκας: ο ρόλος της στη νέα ψηφιακή εποχή», κα. Αναστασία Μανώλα, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

 • 11.20-11.40: Τοποθετήσεις Μελών Διοίκησης ΚΕΕ.
 • 11.40-12.10: Τοποθετήσεις Υπουργών, Περιφερειάρχη και Προέδρου ΠΕΔ.
 • 12.10-12.40: Τοποθετήσεις εκπροσώπων Κοινωνικών Εταίρων, Δημάρχων, Προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων.
 • 12.40-13.00: Συζήτηση – Κλείσιμο
 • 13.00–13.30: Κοινή συνέντευξη τύπου Προέδρων Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ιωάννη Μασούτη, και Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κ. Γεωργίου Γιακουμάκη.
 • 20.30: Παράθεση δείπνου στους επίσημους – Εκδήλωση απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων – Τελετή αδελφοποίησης Επιμελητηρίων Βοιωτίας και Ρεθύμνης