ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2023

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ … ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ

H 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως  Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, με στόχο την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση του πληθυσμού γύρω από το φαινόμενο των εξαρτήσεων.  Μόνη της, όμως,  η μέρα αυτή δεν αρκεί για να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει προς θετικές επιλογές και υγιείς στάσεις ζωής. Η πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας χρειάζεται να είναι διαρκής και να αφορά στην   ευαισθητοποίηση του καθενός από εμάς ξεχωριστά και όλων μαζί για το τι συμβαίνει γύρω μας, καθώς και στη συνειδητοποίηση της ευθύνης που μας αναλογεί ως άτομα και ως σύνολα.

Η πρόληψη είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην  ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας – των δυνάμεων   δηλαδή που διαθέτουν τα άτομα- προκείμενου να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους της καθημερινής ζωής και επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων  που στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.

Οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου είναι σχεδιασμένες να  εκπαιδεύουν, να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν τα μέλη της τοπικής κοινότητας – γονείς, παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς- σε θέματα πρόληψης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, ώστε αυτά να μπορούν να υιοθετούν ένα μοντέλο ζωής προσανατολισμένο στη φροντίδα και την προστασία του εαυτού.   

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία τα στελέχη  του Κέντρου Πρόληψης, για το σχολικό έτος 2022-2023, υλοποίησαν δράσεις στην τοπική κοινότητα τόσο στην πόλη, όσο και στην επαρχία της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Πιο συγκεκριμένα :

1. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την οικογένεια υλοποιήθηκαν:

Ομιλίες με θέματα: «Η αξία των ορίων στη ζωή της οικογένειας», «Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», «Δημοτικό…. ερχόμαστε», «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: ενημερωμένοι γονείς-προστατευμένα παιδιά», «Μιλώντας για τα συναισθήματά μας», «Η ορθή χρήση του διαδικτύου και ο ρόλος της οικογένειας», «Η αξία της επικοινωνίας στην οικογένεια», «Οι ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των παιδιών στη νηπιακή ηλικία», «Καλλιεργώντας την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών», «Επικοινωνώντας με τους εφήβους», «Βοηθώντας τα παιδιά να διαχειριστούν το θυμό τους», «Όρια και αγάπη: μπορούν να συνυπάρξουν στη ζωή των παιδιών μας», «Οι φόβοι των παιδιών» , «Αντιμετωπίζοντας την αδελφική αντιζηλία»

Οι παραπάνω ομιλίες έγιναν σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις Διευθύνσεις των παρακάτω σχολειών  και τις παρακολούθησαν 694 άτομα : 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, 4ο Νηπιαγωγείο Ατσιποπούλου , Δ. Σ. Λιβαδίων,  Δ.Σ. Ζωνιανών, 15ο Δ. Σ Ρεθύμνου, Δ.Σ. Πρινέ,6ο Δ.Σ Ρεθύμνου,  Δ. Σ. Επισκοπής, 2ο Δ. Σ. Ρεθύμνου, Δ. Σ. Γερανίου,  2ο Νηπιαγωγείο Ανωγείων,  1Ο και 2Ο Δ.Σ. Περάματος, 16ο Δ.Σ. Ρεθύμνου, Δ.Σ. Γωνιάς, 5ο Δ.Σ. Ρεθύμνου, 15ο Δ. Σ και 11ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου,   7ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου, Δ.Σ Αργυρούπολης, 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 13ο Δ. Σ Ρεθύμνου.

Ομάδες  γονέων με παιδιά εφηβικής και σχολικής ηλικίας στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης στο Ρέθυμνο, καθώς και στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

Τέλος, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε  κύκλος ομιλιών για γονείς με παιδιά στη νηπιακή ηλικία,  καθώς και βιωματική ομάδα γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στις παραπάνω ομάδες συμμετείχαν 171 άτομα

2. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την εκπαιδευτική κοινότηταυλοποιήθηκαν:

Ομιλίες στους Συλλόγους Διδασκόντων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα:

– «Επίλυση των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου», Δ. Σ. Ανωγείων,
 «Εξαρτήσεις στην εφηβεία» , 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου,
– «Η Πρόληψη του  Σχολικού Εκφοβισμού», Γυμνάσιο Επισκοπής  και Δ.Σ. Ανωγείων,  – «Ψυχική Ανθεκτικότητα και Εκπαίδευση»  1ου Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Τις παραπάνω ομιλίες παρακολούθησαν 83 εκπαιδευτικοί  

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για  εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα : 

– «Επίλυση των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου» , εκπαιδευτικοί  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
-«Διαχείριση της σχολικής τάξης», Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Συβρίτου
– « Η ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους» εκπαιδευτικοί  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
– «Εκπαίδευση σε υλικό για την πρόληψη της έμφυλης βίας», εκπαιδευτικοί  Β/θμιας Εκπαίδευσης
-«Εκπαίδευση σε υλικό για την πρόληψη της βίας στο χώρο του σχολείου», εκπαιδευτικοί  Α/θμιας Εκπαίδευσης

Στις παραπάνω ομάδες συμμετείχαν 82 εκπαιδευτικοί.

Ενημερωτικές   συναντήσεις μαθητών  Α/θμιας   εκπαίδευσης  με θέματα:

«Φιλικές Σχέσεις», «Δημιουργώντας Υγιείς Σχέσεις», «Σχολικός Εκφοβισμός», «Μετάβαση στο Γυμνάσιο» , «Κοινωνικό και Βιολογικό φύλο: Δυνατότητες και Περιορισμοί» και «Ορθή χρήση του Διαδικτύου».  Οι παραπάνω ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 867 μαθητές στα ακόλουθα σχολεία : 15ο Δ.Σ. , Δ.Σ. Επισκοπής, Δ.Σ. Πρινέ , Ειδικό Σχολείο, Δ.Σ. Ανωγείων,     Δ.Σ Γερανίου   6ο  Δ.Σ , Δ.Σ. Μπαλί , Δ.Σ. Ζωνιανών, 14ο  Δ.Σ. , Δ.Σ. Λιβαδίων, Δ.Σ Ρουσσοσπιτίου, 2ο  Δ.Σ. , 9ο Δ.Σ., Δ.Σ. Σταυρωμένου, 1ο Δ.Σ.   Δ.Σ. Αποστόλων, Δ.Σ. Αγκουσελιανών , 1Ο Δ.Σ. Περάματος , Δ.Σ. Άδελε , Δ.Σ. Πανόρμου,  Δ.Σ. Αρμένων,  3ο Δ.Σ ,  13ο Δ.Σ. , ΔΣ. Γωνιάς.

Ομάδες Εκπαίδευσης  μαθητών Α/θμιας στο 3ο Δ.Σ. και στο Δ.Σ. Αποστόλων , με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων για  την βελτίωση του κλίματος συνεργασίας μέσα στην ομάδα . Στις ομάδες συμμετείχαν 22 μαθητές

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης με θέματα:

«Ορθή χρήση του διαδικτύου- πρόληψη των κίνδυνων», «Πρόληψη της χρήσης Νικοτίνης», «Εφηβεία και Αλλαγές», «Φιλικές σχέσεις- Αντίσταση στην πίεση των συνομήλικων», «Πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού», «Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να εκφράζω τα συναισθήματα μου», «Μιλώντας για τις διαφυλικές σχέσεις», «Αποτελεσματική  επικοινωνία», «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι δημιουργικά το άγχος μου», «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι δημιουργικά το άγχος μου κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων», «Πρόληψη της χρήσης – κατάχρησης αλκοόλ», «Πρόληψη των εξαρτήσεων», «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι το θυμό μου».

Οι  συναντήσεις υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή   1939 μαθητών στα εξής σχολεία :  Γυμνάσιο Πανόρμου, Πειραματικό Λύκειο, 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Φουρφουρά, 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Περάματος, Γυμνάσιο Ατσιποπούλου, Πειραματικό Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο,   3ο Γυμνάσιο, ΓΕΛ Πανόρμου,  ΓΕΛ Φουρφουρά, 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου,  3ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Κοξαρέ, 1ο ΓΕΛ ΡεθύμνουΕΠΑΛ Γαράζου,

Ομάδες εκπαίδευσης  εφήβων μαθητών στο 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου και στα Γυμνάσια Συβρίτου και Πανόρμου, με  στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων για  την βελτίωση του κλίματος συνεργασίας μέσα στη σχολική τάξη. Στις ομάδες συμμετείχαν 58 έφηβοι μαθητές.

3. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις στην κοινότητα, υλοποιήθηκε και αυτή τη χρονιά το Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά Δημοτικού, καθώς και η Θεατρική Ομάδα Εφήβων του Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου, η οποία ανέβασε τη χριστουγεννιάτικη θεατρική  παράσταση «Santa… Χιόνια»

Τέλος, το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του Δ.Σ. Γερανίου, με αφορμή  τη  Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δ. Ρεθύμνου, κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, που έβαλε τα θεμέλια για την γόνιμη συνεργασία που είχαμε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Καρβούνη Λάμπρο,  τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μαραγκάκη Μανούσο, καθώς και την Υπεύθυνη Σχολικών Δράσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Πετρογιάννη Κερασία για την έμπρακτη υποστήριξη τους στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου, τους Διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς  και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της Π.Ε. Ρεθύμνου για τη  συνεργασία τους και τέλος όλους τους γονείς, παιδιά και εφήβους που συμμετείχαν στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης .