ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου στην Τενερίφη

Σε συνέχεια του Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων, Βασικής Δράσης ΚΑ122, στον Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, του Προγράμματος Erasmus+ 2023-25 του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου με τίτλο “Ένα σχολείο για όλους: καινοτόμες προσεγγίσεις στην ψηφιακή εποχή”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ Ελλάδας, τρεις (03) εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι: Βουρεξάκη Ερωφίλη ΠΕ79.01, Μαυρακάκη Χρυσούλα ΠΕ07 και Πανηγυράκη Αναστασία ΠΕ02, παρακολούθησαν στην Τενερίφη της Ισπανίας, σεμινάριο διάρκειας πέντε (5) ημερών, με θέμα: “ICT: Learning by Doing” (ΤΠΕ: Μάθηση μέσω της πράξης), το οποίο διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Idevelop Training SL.

Οι βασικοί άξονες της επιμόρφωσης περιελάμβαναν τον ψηφιακό αλφαβητισμό και την αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την παροχή κινήτρων για ενεργό συμμετοχή στη μάθηση. Απώτερος σκοπός ήταν η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε όλους τους μαθητές/μαθήτριες.

Σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν από το πρόγραμμα, οι καθηγήτριες παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στο σεμινάριο καλλιέργησαν επαγγελματικές δεξιότητες, όπως τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας, την αναζήτηση και επιλογή κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, τη δημιουργία οπτικοακουστικών διαδραστικών δραστηριοτήτων, τη λήψη ανατροφοδότησης και τη χρήση διαφορετικών μεθόδων για πιο γρήγορη και εύκολη αξιολόγηση κ.α. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενες ανέπτυξαν επαγγελματικές ικανότητες, όπως η ετοιμότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα πρόβλεψης αυτών των δραστηριοτήτων που θα τύχουν θετικής υποδοχής από την ομάδα, καθώς και η προσέγγιση των δραστηριοτήτων με καλή διάθεση, το οποίο προφανώς επηρεάζει τη διάθεση και τις ικανότητες των μαθητών. Παράλληλα, απέκτησαν αυτοπεποίθηση και βελτίωσαν την επικοινωνία τους στην αγγλική γλώσσα, ενώ ήρθαν σε επαφή με κάποιες βασικές δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας στην ισπανική και γενικότερα με τις δεξιότητες επικοινωνίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην επιμόρφωση ανέπτυξαν ψηφιακές δεξιότητες σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου, ώστε να εργάζονται γρήγορα και με ακρίβεια για τη δημιουργία και την προετοιμασία της εργασίας τους, αλλά και των σχολικών δραστηριοτήτων και να οργανώνουν την ομάδα υλοποιώντας έργα. Επιπρόσθετα, ασκήθηκαν σε οργανωτικές και διαχειριστικές δεξιότητες, όπως τη χρήση ψηφιακών πόρων (δωρεάν πλατφόρμες, εφαρμογές, ιστότοποι) για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών, να αυξήσουν την επίδοσή τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων.

Μάλιστα σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε τέτοια επιμορφωτικά προγράμματα αποτελεί εγγύηση για την κατάλληλη χρήση και εφαρμογή των νέων ψηφιακών εργαλείων στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και τη δημιουργία ενός ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που θα προωθεί την ενεργό συμμετοχή όλων και την τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών.