ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

To Νοσοκομείο Ρεθύμνου επισκέφθηκε ο νέος υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

από αριστερά προς δεξιά: Κίντα Δήμητρα Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, Αποστολάκης Μιχαήλ Υποδ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Μαρκάκης Ελευθέριος Διοικητής, Παπαβασιλείου Νεκτάριος Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος Ένωσης Ιατρών και Δασκαλογιαννάκης Εμμανουήλ Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 ο νέος Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, στο πλαίσιο των επισκέψεων στα Νοσοκομεία της Κρήτης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή του Γ.Ν. Ρεθύμνου κ. Ελευθέριο Μαρκάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε πλήρως για τα τρέχοντα ζητήματα και τα θέματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και των δομών. Στη συνέχεια συναντήθηκε με Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων, καθώς και με εκπροσώπους της Ένωσης Ιατρών και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, οι οποίοι εξέθεσαν τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη στελέχωση των κλινικών και των τμημάτων του Νοσοκομείου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα κομβικά τμήματα του Αναισθησιολογικού και των Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης αναλύθηκαν θέματα όπως τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κ.α.

Χρονάκης Ιωάννης Δ/ντής Αναισθησιολογίας, Αθανασιάδης Δημήτριος Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μαρκάκης Ελευθέριος Διοικητής, Γιαννούση Ελισάβετ Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας και Παπαβασιλείου Νεκτάριος Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη του κ. Παπαβασιλείου στα Τμήματα του Νοσοκομείου και τη συζήτηση με τους εργαζόμενους που υπηρετούν σε αυτά.