«Τσικουδιά Κρήτης Πνεύμα», από το βιβλίο του Φωτογράφου Ανδρέα Σμαραγδή

“Τσικουδιά Κρήτης Πνεύμα”, από το βιβλίο του Φωτογράφου Ανδρέα Σμαραγδή.