ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ξεκινούν οι εργασίες του 1ου Υβριδικού Πανεπιστήμιο Αστερουσίων

Οι εργασίες του 1ου Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020. Πρόκειται για μια από τις πρώτες δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή, έπειτα από την έγκριση ένταξης του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων στο  Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (WNBR) του Προγράμματος MAB της UNESCO.

Οι εργασίες της Α’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2020 θα ξεκινήσουν στις Αρχάνες, θ’ ακολουθήσουν μαθήματα και επισκέψεις πεδίου στα Καπετανιανά και στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων και θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο.

Το σημαντικό αυτό γεγονός διοργανώνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ΜΑΒ/ UNESCO, το Γραφείο Βενετίας της UNESCO, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, την Έδρα & το Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Μεσογειακό Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) /Μεσογειακή Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία (MEdIES).

Η Α’ Φάση, εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19, θα δώσει την ευκαιρία σε μικρό αριθμό επιμορφούμενων, κυρίως από την περιοχή Αστερουσίων, να ενημερωθούν σε βάθος για την φιλοσοφία και λειτουργία των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, την επιτυχή προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας των Αστερουσίων και καλές πρακτικές, αλλά και παραπέρα δυνατότητες Αειφόρου Ανάπτυξης που παρέχονται στο πλαίσιο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, επισκέψεις πεδίου, διαδραστικά εργαστήρια/συνεδρίες και παρεμβάσεις από σειρά ομιλητών που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και από στελέχη του MIO-ECSDE και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Οι δραστηριότητες αυτές θα βιντεοσκοπηθούν και τμήματά τους θα χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής – εξ’ αποστάσεως Β’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων που θα διεξαχθεί στο τέλος του 2020.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων έχει ως εξής: