ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Υπογραφή της σύμβασης 113.000€ για αποκατάσταση και πρόληψη ζημιών στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Αμαρίου

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες», προϋπολογισμού 113.198,86 €, προέβη τις προηγούμενες μέρες, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων στις Κοινότητες Θρόνους και Παντάνασσας, καθώς και η λειτουργία διαμορφωτή – ισοπεδωτή γαιών (grader) με σκοπό την αποκατάσταση και πρόληψη ζημιών και καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου Αμαρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε με Απόφαση του τότε Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Στέλιου Πέτσα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες της ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Προχωράμε σταθερά στις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου το εκτεταμένο αγροτικό δίκτυο που διαθέτει ο Δήμος μας να παραμένει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, προσβάσιμο και ασφαλές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα, αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων στις Κοινότητες Θρόνους και Παντάνασσας, ενώ παράλληλα, προβλέπει και εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού του αγροτικού δικτύου στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου μας. Ανάλογες εργασίες εκτελούνται ήδη όλο το προηγούμενο διάστημα από τα μηχανήματα και το προσωπικό του Δήμου μας, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες αυτές θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθορισμός στο αγροτικό δίκτυο όλων των Κοινοτήτων του Δήμου μας».