ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Υβριδική ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση επί των προτάσεων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης»

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022, η ημερίδα διαβούλευσης επί των αποτελεσμάτων του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Σ∆) για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την ΟικοΜ ΕΠΕ, Ανάδοχο Εταιρεία της Μελέτης, και τα μέλη της ομάδας έργου. Στόχος ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, και των ενδιαφερόμενων μερών ειδικότερα, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ΕΠΜ και ΣΔ για 15 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στην Κεντρική και Ανατολική Κρήτη, καθώς και η διατύπωση απόψεων/θέσεων επί των σχετικών προτάσεων.

Η ημερίδα έλαβε χώρα σε υβριδική μορφή, σε συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλλει η διαχείριση της τρέχουσας πανδημίας, με απομακρυσμένη σύνδεση συμμετεχόντων από την Αθήνα και την Κρήτη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, αλλά και δυνατότητα παρακολούθησης για το κοινό μέσω ζωντανής αναμετάδοσης από το Facebook και το YouTube. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 250 άτομα.

Με την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Δήμων από τις  Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, τοπικών παραγωγικών και λοιπών φορέων, επιστημόνων και πολιτών πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική συνάντηση με στοχευμένα σχόλια και τοποθετήσεις, για ζητήματα που αφορούν στη ζωνοποίηση και τους όρους προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Το βίντεο της ημερίδας είναι διαθέσιμο στο YouTube.

Το πλήρες τεύχος της Μελέτης είναι αναρτημένο και διαθέσιμο για σχολιασμό έως τις 15/02/2022 στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Μελέτη μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση epmkritis@oikom.gr.