ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ: Αύξηση της χρηματοδότησης του Τ.Π. Leader και νέα προκήρυξη

ΑΚΟΜΜΗ Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ) με την απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό 8078/4-5-2015 (ΦΕΚ 884/19-5-2015) εξασφάλισε για το τοπικό πρόγραμμα Leader, έπειτα από σχετικό αίτημα, επιπλέον κατανομή πιστώσεων ύψους 1.400.000,00 €.

Η υποβολή του αιτήματος προήλθε από το στόχο της Ομάδας Τοπικής Δράσης για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών πόρων και έπειτα από διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στο τοπικό πληθυσμό.

Η προκήρυξη η οποία θα είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 2.000.000 €, αφού στο επιπλέον ποσό θα συμπεριληφθούν και οι αδιάθετες πιστώσεις του τοπικού προγράμματος θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την έγκρισή της από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέσω της προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους πάνω από 4.000.000,00 €.

Οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη (3η) προκήρυξη αφορά δράσεις όπως: α) επιχειρηματική δραστηριότητα (βιοτεχνίες, μεταποίηση, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), β) διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής (παραδοσιακά καφενεία, χώροι γευσιγνωσίας, ειδικές μορφές τουρισμού κ.λπ.) γ) δράσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά δ) δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον κ.λπ..