ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για τα Ιδιωτικά Έργα, το οποίο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η πρόσκληση είχε συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης 600.000,00€. Υποβλήθηκαν 30 αιτήσεις στήριξης με συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 6.712.188,47 €, υπερκαλύπτοντας κατά 11,2 φορές το συνολικό ποσό της πρόσκλησης.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων αλλά και του ποσού της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης αποτυπώνουν το υψηλό ενδιαφέρον των ιδιωτών της περιοχής παρέμβασης για έργα που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και θα ανταποκριθούν στους στόχους που τέθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού προγράμματος.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και των φυσικών φακέλων των προτάσεων, η Ο.Τ.Δ. θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αξιολόγησης η οποία θα ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία της ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού όσο και αυτούς που ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας αίτηση στήριξης

Αναλυτικά ανά υποδράση το πλήθος των αιτήσεων στήριξης με τα συνολικά ποσά που υποβλήθηκαν είναι όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΥποδράσηΤίτλος ΥποδράσηςΠοσό Πρόσκλησης €Αριθμός Προτάσεων €Αιτ. Συν. Κόστος €Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη €
19.2.3.1Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.200.000,004 611.210,95 305.605,46
19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.300.000,0023 8.936.199,92 6.255.297,81
19.2.3.4Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.100.000,003 216.121,75 151.285,20
Γενικό Άθροισμα600.000,00309.763.532,626.712.188,47