Ακύρωση έκδοσης πιστοποιητικών υγείας απο την ΤΟΜΥ Ρεθύμνου

Η ΤΟΜΥ Ρεθύμνου ανακοινώνει την ακύρωση έκδοσης πιστοποιητικών υγείας που είχε οριστεί για την Πέμπτη 19/3/2020 (17.00 – 20.00).

Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για εξυπηρέτησης των εργαζομένων.

Ευχαριστούμε.