ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Άμεσα προς εφαρμογή νέα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης

Νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής προστασίας τίθενται σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (Μάρτιος-Απρίλιος), συνολικού προϋπολογισμού 1.236.010.000 ευρώ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν 289.294 άτομα.

Σε ό,τι αφορά τις Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης και Προστασίας ο υπουργός Εργασίας, Γ.Κουτρουμάνης, υπογράμμισε τη σημασία και τον κεντρικό ρόλο του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, η πρόσκληση για το οποίο θα δημοσιευθεί άμεσα.

Σκοπός του Δικτύου είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από μια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Αντικείμενο του έργου είναι η χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη δημιουργία νέων, ή τη συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, θα παρέχουν μία δέσμη ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιαστικά κοινωνικά οφέλη.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους από τα Κοινωνικά Εταιρικά Σχήματα, καθώς για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών προβλέπεται η δημιουργία 40 θέσεων εργασίας ανά Δήμο.

Το 80% του προϋπολογισμού του έργου αφορά στη επιδότηση των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 20% του προϋπολογισμού σε άλλα λειτουργικά έξοδα των Κοινωνικών Δομών.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε Σχεδίου Δράσης ορίζεται στους 24 μήνες και το ανώτατο όριο προϋπολογισμού στο ποσό των 1.360.000 ευρώ για κάθε Σχέδιο Δράσης.

Με την κοινωνική αυτή παρέμβαση εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί Δίκτυο 300 περίπου Κοινωνικών Δομών σε 40 Δήμους της χώρας, για τη λειτουργία του οποίου θα δημιουργηθούν περίπου 1.500 θέσεις εργασίας, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περίπου 36.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά σε νέες δράσεις για την ένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με το πρόγραμμα προκατάρτισης και κατάρτισης ΕΚΟ από εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, με Π/Υ 13.090.000 ευρώ και 1.480 ωφελούμενους. (Ο πίνακας με τα Κέντρα τα οποία θα υλοποιήσουν τα προγράμματα έχει αναρτηθεί στο www.epanad.gov.gr ).

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας.

Άμεση προτεραιότητα και στόχο του υπουργείου αποτελεί η εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου για την κοινωνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και έτσι ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τη δημιουργία και τη λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στον πρόσφατο Νόμο ψηφίστηκε διάταξη, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα επιχορήγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων για το ξεκίνημα της λειτουργίας τους (start-up). Εντός του Μαρτίου θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της εν λόγω επιχορήγησης.

Επιταγή Κατάρτισης

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η επέκταση της επιταγής κατάρτισης (voucher) σε νέα προγράμματα. Πέρα από το προγράμματα πληροφορικής τα οποία θα βγουν άμεσα από τον ΟΑΕΔ η πλατφόρμα της επιταγής θα αξιοποιηθεί για προγράμματα κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων, με Π/Υ 6.800.000 και 2.000 ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του μήνα, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βγει επίσης το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα (συγκεκριμένα στα λατομεία και ορυχεία), με χρηματοδότηση 38.670.000 και 6.500 ωφελούμενους. Τον Απρίλιο προβλέπεται να επεκταθεί η χρήση του voucher και σε προγράμματα για την κατάρτιση νέων σε επιλεγμένους αναπτυξιακούς τομείς (αρχικός Π/Υ 70.000.000 και πρόβλεψη για 25.000 ωφελούμενους).

Απασχόληση νέων

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων για την ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, σχεδιάζονται δράσεις προϋπολογισμού 185.000.000 ευρώ, από τις οποίες προβλέπεται να ωφεληθούν 40.000 και πλέον νέοι άνεργοι. Οι δράσεις έχουν ως εξής:

Επιταγή κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας για νέους, με Π/Υ 100.000.000€ και 12.000 περίπου ωφελούμενους, το οποίο προγραμματίζεται να βγει τον Απρίλιο.

Κατάρτιση νέων με χρήση voucher σε επιλεγμένους δυναμικούς τομείς της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας) με αναπτυξιακή προοπτική, με Π/Υ 70εκ. ευρώ και 25.000 ωφελούμενους. Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξής του είναι ο Μάιος του 2012.

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους. Το πρόγραμμα, ύψους 15 εκατ. ευρώ, έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και περιλαμβάνει την εξάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως η κατασκευή, ανάδειξη και συντήρηση πολιτιστικών υποδομών. Αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Μάιο, με ωφελούμενους 3.200 ανέργους.

Έτοιμο προς υλοποίηση είναι και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέους ανέργους πτυχιούχους έως 35 ετών από τον ΟΑΕΔ, με 5.000 ωφελούμενους και Π/Υ 67.750.000 ευρώ. Έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ και αναμένεται εντός του Μαρτίου η έκδοση της Πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

Άλλα προγράμματα

Όπως είπε ο κ.Κουτρουμάνης, στη φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο αναλύεται σε τρεις επιμέρους ενότητες συνολικού ύψους 133.700.000 ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με την εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, με την παράλληλη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και την παροχή υπηρεσιών.

Ήδη, επίσης, έχει προχωρήσει το πρόγραμμα τεχνικών έργων στους δήμους με αυτεπιστασία, με τη δημιουργία του κυλιόμενου καταλόγου στον ΟΑΕΔ. Σε συνάντηση του υπουργού Εργασίας με την ηγεσία του ΥΠΕΣ αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ΚΥΑ του προγράμματος, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την υλοποίησή του μέσα στο μήνα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ με 35.000 ωφελούμενους.

Τα ΤΟΠΣΑ έχουν ήδη εκχωρηθεί στις περιφέρειες, οι οποίες είναι έτοιμες να τα προκηρύξουν. Παράλληλα, η προθεσμία για τα ΤΟΠ ΕΚΟ «κλείνει» αυτή την εβδομάδα και κατά συνέπεια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα προγράμματα. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο προγράμματα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 140.000.000 και 50.000 ωφελούμενους.

Τέλος, όσον αφορά την κοινωφελή εργασία, ήδη έχουν προκηρυχθεί οι πρώτες από τις προβλεπόμενες 57.000 θέσεις του προγράμματος (ύψους 188 εκ ευρώ) και σύντομα θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες προσλήψεις.

Βοήθεια στο Σπίτι

Με το Νόμο 4052/2012 θεσπίζεται η συνέχεια του προγράμματος παροχής Κατ’ Οίκον Βοήθειας για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους και όπως διευκρίνισε ο υπουργός, πλέον υπεύθυνο για την υλοποίησή του είναι το ΙΚΑ . Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΑΚΑΓΕ, ενώ το υπουργείο είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η επί μέρους χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, η οποία όπως είπε ο κ.Κουτρουμάνης, θα διασφαλίσει και την παραμονή του προσωπικού των δήμων στις θέσεις τους.

Κατά την εισήγησή του στη σχετική συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε αναφορικά με την απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πως μέσα σε ένα χρόνο οι εντάξεις έργων σημείωσαν αύξηση 50% (από 46,67% το Μάρτιο του 2011 -περίπου 1,241 δισ. ευρώ- στο 69,21% τον αντίστοιχο μήνα φέτος, ξεπερνώντας δηλαδή τα 1,840 δισ.

Αντίστοιχα, οι συμβάσεις έργων που βρίσκονταν μόλις στο 27,11% (περί τα 721 εκατ. ευρώ) έχουν ξεπεράσει σήμερα το 48,42% (περί τα 1,288 δισ. ευρώ).

Τέλος, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, οι πληρωμές, που τον Μάρτιο του 2011 ήταν στο 15,93% (423,562 εκατ. ευρώ) σήμερα έχουν ξεπεράσει το 27% (πάνω από 722 εκατ. ευρώ) και αναμένεται να ξεπεράσουν το 55% μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ούτε ένα ευρώ δεν πρόκειται να μείνει αναξιοποίητο, διεμήνυσε ο υπουργός, επισημαίνοντας πως η υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους και εργαζομένους με στόχο την απλή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αποτελεί πρακτική του παρελθόντος.

Σημείωσε πως η νέα πολιτική του υπουργείου συμπυκνώνεται και εστιάζεται στη δημιουργική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και την προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις συνθήκες της ελληνικής κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας, τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού και του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.