ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Απόφαση στήριξης του αγώνα των εργαζομένων των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων των ΚΔΑΠ για τα δίκαια αιτήματά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά σε μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ στους Δήμους. Η αγωνία των εργαζομένων για απένταξη των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ –ΜΕΑ από τη χρηματοδότηση ή τη δραματική μείωσή της τον Ιούλιο του 2020 συνδέεται με τον άκρως επισφαλή και προσωρινό χαρακτήρα που διέπει τη λειτουργία των δομών αυτών μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Πρόκειται για μια πολιτική κατεύθυνση όχι μόνο της τωρινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανάγκες ως “κόστος” και αποδυναμώνει σταδιακά τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα τους, οδηγώντας την ικανοποίησή τους σε μεγάλο βαθμό στην ατομική ευθύνη των λαϊκών οικογενειών. Αποτελεί στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών που έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση ακόμα και των ισχνών προνοιακών δομών που έχουν απομείνει στην Τοπική Διοίκηση.

Εμείς οι γονείς θεωρούμε ότι οι δομές αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην ολόπλευρη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Αποτελούν στήριγμα για τις λαϊκές οικογένειες και πολλές φορές τη μοναδική διέξοδο εξωσχολικής παιδαγωγικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής, πολιτισμικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντολογικής δραστηριότητας των παιδιών τους, δεδομένου ότι στα εν λόγω κέντρα τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, αναπτύσσοντας διάφορες εξωσχολικές δράσεις.

Πάγιες θέσεις μας είναι: η ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους, η διεύρυνσή τους, έτσι ώστε να καλύπτουν όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η αναβάθμισή τους, η στελέχωση των δομών με περισσότερους παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, το ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα, οι σταθερές ομάδες εκπαιδευτών στην κάθε δομή, η πλήρης στελέχωση με ειδικότητες που θεωρούνται απαραίτητες, οι κατάλληλοι (ασφαλείς και λειτουργικοί) χώροι για την ουσιαστική και αποτελεσματική απόδοση των δραστηριοτήτων.

Ζητάμε εδώ και τώρα:

  • Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
  • Να διασφαλιστεί η μόνιμη χρηματοδότηση και η επέκταση του δικτύου των δημοσίων δόμων ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
  • Να μπει οριστικό τέλος στη διαιώνιση της εργασιακής ομηρίας των εργαζομένων, με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων.
  • Να μετατραπούν οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και επιπρόσθετα να προχωρήσουν σε προκήρυξη και άλλων μόνιμων θέσεων εργασίας, απαραίτητων για κάλυψη των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.