Εγκρίθηκαν 216.000€ για ενέργειες προβολής του Ρεθύμνου για το 2020

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου για το 2020, προϋπολογισμού 216.000 ευρώ, ψηφίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τουριστικούς πράκτορες, επιλεγμένους τουριστικούς bloggers και δημοσιογράφους, ενώ προτείνεται η αναζήτηση και η προσέγγιση νέων και αναδυόμενων αγορών με δράσεις ενημέρωσης, workshops και συναντήσεις B2B σε χώρες ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί ήδη δράσεις, όπως η δημιουργία brand name και η παραγωγή διαφημιστικών και θεματικών videos ανά μορφή τουρισμού, με σκοπό την ισχυροποίηση της ταυτότητας ως τουριστικού προορισμού στην ελληνική και τη διεθνή αγορά και ο σχεδιασμός ενός φρέσκου και δυναμικού λογότυπου.

Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και στον εμπλουτισμό της πλατφόρμας rethymno.guide.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την υποστήριξη της διαχείρισης επικοινωνιακών δράσεων του γραφείου Τουρισμού έχει υπολογισθεί το ποσό των 100.000 ευρώ, για την ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Ρεθύμνου το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή σε εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θα διατεθούν ακόμη 20.000 ευρώ.

Μένει να φανεί αν τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν σωστά από τους δημοτικούς άρχοντες, με διαγωνισμούς και όχι να σπαταληθούν με απευθείας αναθέσεις σε «ημετέρους», αλλά και ερασιτέχνες στον χώρο για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.