ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΔΕΥΑ για τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018

Ως πολύ θετική εξέλιξη για 49 ΔΕΥΑ χαρακτηρίζει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 η ΕΔΕΥΑ. Η ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων ‘Υδρευσης- Αποχέτευσης παράλληλα, εστιάζει στο γεγονός ότι ωφελούνται από την προκήρυξη μόνο οι μισές περίπου επιχειρήσεις, ενώ καλεί την επόμενη Κυβέρνηση να ενισχύσει σύντομα με προσωπικό και τις υπόλοιπες ΔΕΥΑ που δεν υπήχθησαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ:

«Η ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων ‘Υδρευσης- Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας θεωρεί ότι η ανάρτηση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη για 49 Δ.Ε.Υ.Α., μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., αφού η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει ως συνέπεια να προσληφθούν στις Δ.Ε.Υ.Α. 221 επιστήμονες (ΠΕ και ΤΕ), καθώς και 539 άτομα ΔΕ και ΥΕ. Και αποτελεί θετική εξέλιξη διότι θα ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό και ιδίως με επιστημονικό προσωπικό οι Δ.Ε.Υ.Α. που αποδυναμώθηκαν από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, αφού άδικα υπήχθησαν στον περιορισμό προσλήψεων του δημόσιου τομέα, ενώ ρητά και με νομοθετική διάταξη δεν υπάγονται σ’ αυτόν, κι ενώ έχουν ίδια έσοδα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Παραπέρα, η δυνατότητα που δίνεται σήμερα στις Δ.Ε.Υ.Α. να στελεχωθούν με το αναγκαίο προσωπικό θα συμβάλλει όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας στις περιοχές αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α.

Ωστόσο, για τις Δ.Ε.Υ.Α. που δεν υπήχθησαν στην 3Κ/2018 δηλ. για τις μισές περίπου Δ.Ε.Υ.Α. το πρόβλημα υποστελέχωσης παραμένει σοβαρότατο. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι από τους φορείς, οι προτάσεις για έργα των οποίων υπήχθησαν για χρηματοδότηση όχι μόνο στο ΕΣΠΑ, αλλά και στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα στελέχωσής τους με μόνιμο και κυρίως με επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παραπάνω προγραμμάτων. Αλλά, και οι σύγχρονες συνθήκες του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης και οι ανάγκες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων επιτάσσουν την ενδυνάμωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσεγγίσει και θα διαχειρισθεί με αποτελεσματικότητα τις σύγχρονες προκλήσεις.

Επομένως, η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την νομική φύση, καθώς και τον περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό ρόλο των Δ.Ε.Υ.Α. και να τις ενισχύσει το συντομότερο δυνατό με μόνιμο προσωπικό προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της χώρας μας. Διαφορετικά, θα τεθούν σε κίνδυνο όχι μόνο η υπόσταση των Δ.Ε.Υ.Α., αλλά και η δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών της χώρας μας.»