ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Κοινή ανακοίνωση – καταγγελία Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου και Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης

1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Μάλλιο Δημήτριο
(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο Μιχαλόπουλο Γεώργιο
(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Ως συνδικαλιστικές Ενώσεις (Ειδικών Φρουρών Κρήτης – Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου) πρωταρχικό μέλημα μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, καθώς και η ανάδειξη – καταγγελία των «κακώς κειμένων» στον θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας όπου εντοπίζονται.

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε την «προχειρότητα» με την οποία αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοί μας, από τη διοίκηση, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο Κρήτης, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας.

Α) Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν διαταγών, υπηρετούντες στη Δ.Α. Ρεθύμνης μετακινήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα προς εκτέλεση υπηρεσίας σε περιοχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, απόσταση άνω των 60χλμ από την έδρα τους, πλην όμως δεν τους καταβλήθηκε η από το νόμο προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση.

Επισημαίνεται ότι ως τόπος εκτέλεσης υπηρεσίας νοείται ο χώρος που εν τοις πράγματι λαμβάνει χώρα αυτή και όχι ο χώρος της διεύθυνσης όπου τυπικά έχει διατεθεί ο αστυνομικός, εκτός εάν αυτός εκτελεί την υπηρεσία του εντός ή πέριξ του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης (τονίζουμε ότι αρκετές φορές οι συνάδελφοι έχουν ξεπεράσει και τα 100 χιλιόμετρα για εκτέλεση υπηρεσίας).

Ιδιαίτερη αρνητική εντύπωση προκάλεσε ότι οι υπηρετούντες στην Δ.Α. Ρεθύμνης που διατίθενται σε υπηρεσία εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε απόσταση άνω των 60 χλμ από την έδρα τους (π.χ. Παλαιόχωρα συνολικά από την έδρα της υπηρεσίας τους Δ.Α. Ρεθύμνης 120 χιλιόμετρα), δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη «εκτός έδρας» ημερήσια αποζημίωση, παρόλο που για την ίδια υπηρεσία οι υπηρετούντες στην Δ.Α. Χανίων λαμβάνουν κανονικά τις αποζημιώσεις αυτές.

Β) Άξιο μνείας είναι ότι εκτός από την ταλαιπωρία πού υφίσταται οι αστυνομικές δυνάμεις κατά την μετακίνηση τους καθημερινά για την φύλαξη των κτιρίων στο λόφο Καστέλι (τους συγκεκριμένους αστυνομικούς στερείται η ήδη αποδυναμωμένη Δ.Α. Ρεθύμνης), δεν υπάρχει η κατάλληλη διοικητική μέριμνα καθώς καλούνται οι συνάδελφοι να εκτελέσουν υπηρεσία άνω των 10 και 12 ωρών εργασίας. Επίσης αναρωτιόμαστε αν τηρείται ο νόμος 3938/2011 άρθρο 22 ο οποίος ορίζει ρητά ότι η παροχή αστυνομικών δυνάμεων και Υπηρεσιών προς τρίτους – ιδιώτες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρέχεται με την αντικαταβολή του ανάλογου αντιτίμου. Από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όχι. Οπότε αναρωτιόμαστε εύλογα ποιος ο σκοπός των συγκεκριμένων δράσεων, ποιος καλείται εντέλει να πληρώσει το μάρμαρο ο πολίτης ή το κατώτατο προσωπικό;

Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου οι συνάδελφοί να λαμβάνουν τις εν λόγω ή οποιεσδήποτε άλλες εκ του νόμου αποζημιώσεις δικαιούνται και να άρετε οποιαδήποτε σχετική αδικία ή δυσμενή διάκριση.