Μία ιδιαίτερη εμπειρία του ΣΔΕ Ρεθύμνου στο σεμινάριο: «Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης»

Σε τέσσερις δίωρες συναντήσεις, ομάδα εκπαιδευόμενων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου, παρακολούθησε το  επιμορφωτικό σεμινάριο: «Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των Μαθημάτων Φωτογραφίας Ρεθύμνου.

Εισηγητής ήταν ο κ. Γιώργος Καραταράκης, ιστορικός με ειδίκευση στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο του project «Πολιτισμός χωρίς σύνορα» που υλοποιείται στο ΣΔΕ  και είχαν ως σκοπό την ενασχόληση των εκπαιδευόμενων με την τέχνη της ζωγραφικής που προωθεί τη δημιουργική σκέψη, την ανακάλυψη, το στοχασμό, προσφέρει ομορφιά, αλλά και γνώση για την κουλτούρα άλλων εθνών, υπερβαίνοντας τα  σύνορα του τόπου και φωτίζοντας το φιλοσοφικό αξιακό, το κοινωνικό, το πολιτικό, καθώς και το οικονομικό πλαίσιο κάθε ιστορικής περιόδου.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην τέχνη και την ιστορική της εξέλιξη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Στις συναντήσεις πραγματοποιήθηκε ανάλυση των ιστορικών περιόδων, των καλλιτεχνών και των κομβικών σημείων στην ιστορία της τέχνης ή για να είμαστε πιο ακριβείς στην ιστορία τέχνης της δύσης.

Ήταν μία διαφορετική εμπειρία αρκούντως επιμορφωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Η διάδραση ήταν το σημείο κλειδί για το σεμινάριο αυτό που ήταν γεμάτο από ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από την ιστορία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και από πλούσιο οπτικό υλικό που έδρασε επικουρικά στην αφήγηση.

Εντύπωση προκάλεσε το κίνημα του Ντανταϊσμού, μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν πολλά χρήσιμα πράγματα για την ιστορική πραγματικότητα στον καιρό του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως επίσης για την ίδια την τέχνη και την αντίληψη της σε φιλοσοφικό επίπεδο.

Η διευθύντρια ΣΔΕ Ρεθύμνου
Ειρήνη Αντωνίου