ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Οι νέοι αριθμοί κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου

Σας γνωρίζουμε ότι οι νέοι αριθμοί κλήσης της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου είναι οι κάτωθι :

                        ΔΙ.Π.Υ.ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου28314 40230230
Γραμματεία ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου28314 40232232
«»28314 40233233
Γραφείο Ανακριτικό ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου28314 40236236
«» 241
Γραφείο Κινήσεως ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου28314 40235235
Γραφείο Οικονομικό Προμηθειών – Δαπανών28314 40237237
Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου28314 40239239
«» 240
«»28314 40238238
                                 Π.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Τηλεφωνικό Κέντρο28314 40220220
«»28314 40221221
Διοικητής Π.Υ. Ρεθύμνου28314 40225225
Υποδιοικητής Π.Υ. Ρεθύμνου28314 40226226
Γραμματεία Π.Υ. Ρεθύμνου28314 40227227
«»28314 40228228
Γραφείο Κινήσεως Π.Υ. Ρεθύμνου28314 40223223
«» 243
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Π.Υ. Ρεθύμνου28314 40234234
Αξιωματικός Υπηρεσίας Π.Υ. Ρεθύμνου 246
Αίθουσα συνεδριάσεως 245