ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου SAVE για την καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη

Tο Ευρωπαϊκό έργο “SAVE” (Solutions Against Violence in Europe) – «Καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη» όπου συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, παρουσιάστηκε σε ενημερωτική συνάντηση στη Περιφέρεια.

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου SAVE για την καταπολέμηση της βίας στην Ευρώπη

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν η διαδρομή του έργου, καθώς και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του Πειραματικού Μοντέλου πρόβλεψης και ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών όπως αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο εντεταλμένος σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης Λάμπρος Βαμβακάς, και εκπρόσωποι φορέων από: 7η ΥΠΕ, Περιφερειακή Δ/νση Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Β/βαθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου-Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Στην συνάντηση προβλήθηκε το βίντεο animation που δημιουργήθηκε μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής φάσης του έργου και συνοψίζει την αντίληψη των παιδιών που συμμετείχαν στα εργαστήρια. Στη συνέχεια αναζητήθηκαν τρόποι σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της Περιφέρειας Κρήτης για τη συνέχιση των δράσεων που πιλοτικά εφαρμόστηκαν κατά την διάρκεια του έργου. Παράλληλα αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των παραπάνω φορέων για την συνέχιση της εφαρμογής του πειραματικού μοντέλου του SAVE στα σχολεία, μετά την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ κ. Μαυρομάτη, η προϊσταμένη της Περιφερειακής Δ/νσης Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Ανδρεαδάκη, από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Β/βαθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Παναγιωτάκη και από το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου-Βενιζελείου Νοσοκομείου η Διευθύντρια κ. Μπιτζαράκη και από την Περιφέρεια Κρήτης ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης κ. Καμπάνης, η Διευθύντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνης κ. Καββάλου, ο Δ/ντης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου κ. Νικολακάκης, ο Δ/ντης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου κ. Βιδάκης, η συντονίστρια του έργου κ. Βλασάκη, και η θεματική ειδικός του έργου κ. Μαρκάκη.