ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόγραμμα ERASMUS του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου στην Γερμανία και στην Κύπρο

Το 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου πραγματοποίησε την σχολική χρονιά 2022-2023 τρεις ροές μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο “Βήματα βελτίωσης του ΕΠΑΛ Ρεθύμνου στην Τεχνολογία, την Οικολογία και την Υγεία” και κωδικό  2021-1-EL01-KA122-VET-000030882 .

Τον Ιανουάριο και για 16 ημέρες κινητικότητας μαθητές και συνοδοί καθηγητές μετέβησαν στο Άαχεν της Γερμανίας. Στην Γερμανία συμμετείχαν 10 μαθητές του Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (1η Ροή) και 8 μαθητές του Τομέα Μηχανολογίας (2η Ροή). Παρακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα επισκέψεων, διαλέξεων με προσανατολισμός την Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα, νέες τεχνολογίες στον τομέα τους καθώς και προσανατολισμένα ευρωπαϊκά πολιτιστικά  δρώμενα και επισκέψεις.

Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η 3η ροή του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας με την ειδικότητα των Βοηθών Φυσικοθεραπευτών να κάνει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις στην Λεμεσό της Κύπρου, παρακολουθώντας παράλληλα επαγγελματικά σεμινάρια και πολιτιστικά δρώμενα.

Η κύρια στόχευση του 1ου ΕΠΑ.Λ. αφορά την κάλυψη των αναγκών άσκησης και πρόσθετης επιμόρφωσης των μαθητών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι κλάδοι Δομικών έργων, Υγείας και Μηχανολογίας είχαν την ευκαιρία μέσα από αυτή τη δράση να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην:

Α. Βιωματική εκπαίδευση των μαθητών σε φορείς και επιχειρήσεις, η οποία μέσα από την πρακτική άσκηση και την καθημερινή, ενεργό συμμετοχή, αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την αφομοίωση της γνώσης. Απόκτηση τεχνογνωσίας και γνωριμία με την καινοτομία.

Β. Διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών μέσα από μια μοναδική εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον άλλης χώρας. Αφύπνιση και κινητοποίησή τους για επίτευξη νέων στόχων. Ενίσχυση της πίστης στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους.

Γ. Διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, επαγγελματική ηθική, καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητάς τους όπως η οργάνωση, η συνέπεια, η υπευθυνότητα. Καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.

Δ. Διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης και καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ε. Βελτίωση δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα (αγγλικά), γνώση και κατανόηση της επιστημονικής ορολογίας του κλάδου.

ΣΤ. Γνωριμία του διδακτικού προσωπικού με άλλα ιδρύματα, δικτύωση και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις συμμετοχής από τον αντίστοιχο φορέα υποδοχής και θα παραλάβουν και το έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) το οποίο είναι ένα προσωπικό έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. εκπαίδευση/ κατάρτιση μέσω προγράμματος Erasmus+, θέση εργασίας στο εξωτερικό, εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση κτλ) και εκδίδεται μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος και ο αντίκτυπος που έχει στο σχολείο η συμμετοχή σε τέτοιου είδους ευρωπαικά προγράμματα, στην εκδήλωση αποφοίτησης του σχολείου.

Βίντεο αποτελεσμάτων-συμμετοχής 3ων ροών :

Δομικών Έργων (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Μηχανολόγοι (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Βοηθών Φυσικοθεραπευτών (ΚΥΠΡΟΣ)