ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Σπουδές Μηχανολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανολογία είναι η επιστήμη – τέχνη της συστηματικής μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της παρακολούθησης και συντήρησης κάθε μορφής μηχανών, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών. Είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος.

Η τεχνολογική πρόοδος καθόρισε αποφασιστικά την εξέλιξη των κοινωνιών. Τους τελευταίους αιώνες η Μηχανολογία αντλώντας από, αλλά και συμβάλλοντας στην επιστημονική πρόοδο, έχει συνεισφέρει αποφασιστικά στην χειραφέτηση μας από την ανάγκη και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

Ας θυμηθούμε μόνο τα μέσα μεταφοράς, τις μηχανές παραγωγής στα εργοστάσια, τις γεωργικές μηχανές, την κεντρική θέρμανση και τον κλιματισμό. Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, συνεπικουρουμένη και από τις εξελίξεις στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει να επιδείξει τεχνολογικά θαύματα που υπόσχονται να κάνουν τον πλανήτη μας καλύτερο (π.χ. τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικής, μηχανικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, νέα έξυπνα κατασκευαστικά υλικά), τα προϊόντα που χρειαζόμαστε ποιοτικότερα και φτηνότερα (αυτόματες μηχανές κατεργασιών, ρομποτική), τις μετακινήσεις μας ασφαλέστερες (ηλεκτρικά, αυτόνομα αυτοκίνητα).

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρέχει σύγχρονες σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, πενταετούς διάρκειας στη Μηχανολογία. Οι σπουδές πενταετούς διάρκειας έχουν πρόσφατα αναγνωρισθεί ως σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master of Science – MSc).

Τα μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν όλους τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς τίτλους αλλά και τα επιπλέον προσόντα και επιτεύγματα που απαιτεί διεθνώς η θέση αυτή, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από την ανάγνωση των δημοσιευμένων στην ιστοσελίδα του Τμήματος βιογραφικών τους. Διαθέτουν όμως επίσης στην πλειονότητά τους και εργασιακή εμπειρία, απαραίτητη προκειμένου οι σπουδές να συνδυάζουν την υψηλή θεωρητική κατάρτιση με τη δυνατότητα εφαρμογής στην απαιτητική πραγματικότητα.

Η εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος είναι υψηλού επιπέδου. Είναι τούτο μια κληρονομιά του παρελθόντος του, ως Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία κληρονομιά έχει εκσυγχρονισθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων, Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής, Ρομποτικής – Μηχατρονικής, Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ, Αυτόματων Εργαλειομηχανών και το νέο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Μετάδοσης Θερμότητας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετούς διάρκειας και ανταποκρίνεται στις ελληνικές και διεθνείς απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι δε εγκεκριμένο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2657Β΄/1-7-2019). Η δομή του περιλαμβάνει ένα βασικό κορμό Μηχανολογίας έξι εξαμήνων, τον οποίο ακολουθούν τρία εξάμηνα ειδίκευσης. Η τελευταία παρέχεται μέσω τριών Κατευθύνσεων Σπουδών: της Ενεργειακής, της Κατασκευαστικής και της κατεύθυνσης Ρομποτικής – Μηχατρονικής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως απόφοιτοι πενταετούς προγράμματος απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αποφοίτων των υπολοίπων Τμημάτων Μηχανολογίας Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Κάτι τέτοιο αναμένεται να καταγραφεί σύντομα και ως υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τμήμα πληρεί ήδη τα σχετικά κριτήρια αντιστοίχησης, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Υπουργό: https://www.esos.gr/arthra/63143/kritiria-antistoihisis-tmimaton-sholon-mihanikon-me-tmimata-polytehnikon-sholon.

Το Τμήμα συνδιοργανώνει δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία υπηρετούν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις: «Ενεργειακά Συστήματα» και «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» (Υπερσύνδεσμοι στις σχετικές ιστοσελίδες).

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος διατρέχει, μεταξύ των άλλων, τις περιοχές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Εξοικονόμησης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Πολιτικής, της σχεδίασης και ανάπτυξης νέων ενεργειακών μηχανών (π.χ. μικρές ανεμογεννήτριες), της Λεπτομηχανικής και Αντίστροφης Μηχανικής, της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής και της Εμβιομηχανικής. Η εν λόγω ερευνητική δραστηριότητα έχει συνεισφέρει ώστε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα στα πρώην ΤΕΙ και ενδέκατο ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ με βάση το δείκτη Nature https://www.natureindex.com/annual-tables/2019/institution/all/all/countries-Greece. Η ερευνητική δραστηριότητα υπηρετείται από τα μέλη ΔΕΠ καθώς και από τους υποψήφιους διδάκτορες αλλά και τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Το Τμήμα διαθέτει μακρά παράδοση συνεργασίας με επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων, μηχανών και καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων. Η συνεργασία αυτή ενισχύεται με το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, μέσα από τον οποίο οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην άμεση πρόσληψη στην επιχείρηση.

Ας σημειωθεί επίσης ότι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι το μοναδικό Τμήμα που καλύπτει το αντικείμενο της Μηχανολογίας στη Νότια Ελλάδα, ανταποκρινόμενο παράλληλα στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

Στον πρωτογενή τομέα: σχεδίαση, κατασκευή και οργάνωση παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων και διεργασιών.

Στο δευτερογενή τομέα: σχεδιασμός και πιστοποίηση μηχανών, στελέχωση βιομηχανικών μονάδων στη συντήρηση, στη σχεδίαση – οργάνωση παραγωγής και στην επίβλεψη λειτουργίας σε όλα τα βιομηχανικά – βιοτεχνικά αντικείμενα (βιομηχανία τροφίμων, πλαστικών και σύνθετων υλικών, επίπλων, βαριά βιομηχανία, ενέργεια κλπ)

Στον τριτογενή τομέα: στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, επίβλεψη λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων, υπηρεσίες μελέτης Η/Μ έργων, ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεπιστημονική δραστηριότητα. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να διδάξει σειρά μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, να ασχοληθεί με την έρευνα σε ερευνητικά κέντρα και στη βιομηχανία. Επίσης ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να ενταχθεί σε διεπιστημονικές ομάδες στην παραγωγή και την έρευνα σε όλες τις κοινωνικές λειτουργίες ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος στην ειδικότητά του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μια άριστη επιλογή σπουδών για νέους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν κάτι συναρπαστικό και δημιουργικό και το οποίο εγγυάται επίσης άριστες επαγγελματικές προοπτικές.

Περισσότερα για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως το προσωπικό, τα εργαστήρια του Τμήματος, το πλήρες προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων, αναλυτικές περιγραφές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών κλπ, μπορούν να αναζητηθούν στον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος: www.hmu.gr/mech/.

Εκ μέρους της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος