ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Συνεδρίασε η επιτροπή καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τις υποδομές λυμάτων οικισμών

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τις υποδομές Λυμάτων Γ’ προτεραιότητας.

Ως εκπρόσωπος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που είναι μετά τη θεσμική της αναβάθμιση, προγραμματικός εταίρος του Εθνικού Σχεδίου, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Ένωσης Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης. Εκ μέρους της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συμμετείχε επίσης και η Γενική Δ/ντρια ‘Ολγα Κοτσελίδου.

Την συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καθοδήγησης Σωκράτης Φάμελλος, αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας.   Επίσης, συμμετείχαν η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα, στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και της ΚΕΔΕ. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η πρόοδος και η επιτάχυνση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, η εξέταση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και οι νομοθετικές αλλαγές που απαιτούνται στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε οι καταναλωτές να συνδέονται εγκαίρως με τα δίκτυα αποχέτευσης με στόχο να εκλείψει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων στη χώρα μας για παραβίαση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είχε συνεργασία με τον κ. Φάμελλο για περιβαλλοντικά ζητήματα της Κρήτης.  Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης έθεσε θέμα εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση Πράσινων Σημείων, Σ.Μ.Α. κ.α.