ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ρεθύμνου για 16 ημέρες στην Κύπρο μέσω του Erasmus+

Όλη η αποστολή σε πολιτιστική επίσκεψη

Στην Λεμεσό της Κύπρου ταξίδεψαν 34 μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου, προκειμένου να υλοποιήσουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ ΚΑ1, με τίτλο “Καινοτόμες Πρακτικές, Μέθοδοι και Νέες Τεχνολογίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση” με κωδικό προγράμματος 2020-1-EL01-KA102-078685 διάρκειας 16 ημερών.

Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν σε 3 ροές, μαθητές και εκπαιδευτικοί (ως συνοδοί) των τομέων:

α) Δομικών έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της αντίστοιχης ειδικότητας (Τεχνικών δομικών έργων και Γεωπληροφορικής), (10 μαθητές/τριες)

β) Μηχανολογίας της ειδικότητας Τεχνικών Οχημάτων, (12 μαθητές/τριες)

Οι μαθητές/τριες του τομέα μηχανολογίας κατά την πρώτη ημέρα.

και γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, (12 μαθητές/τριες) των ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών Φυσικοθεραπευτή, Αισθητικής τέχνης και Κομμωτικής τέχνης.

Η κύρια στόχευση του 1ου ΕΠΑ.Λ. αφορά την κάλυψη των αναγκών άσκησης και πρόσθετης επιμόρφωσης των μαθητών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι κλάδοι Δομικών έργων, Υγείας και Μηχανολογίας είχαν την ευκαιρία μέσα από αυτή τη δράση να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην:

Α. Βιωματική εκπαίδευση των μαθητών σε φορείς και επιχειρήσεις, η οποία μέσα από την πρακτική άσκηση και την καθημερινή, ενεργό συμμετοχή, αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την αφομοίωση της γνώσης. Απόκτηση τεχνογνωσίας και γνωριμία με την καινοτομία.

Β. Διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών μέσα από μια μοναδική εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον άλλης χώρας. Αφύπνιση και κινητοποίησή τους για επίτευξη νέων στόχων. Ενίσχυση της πίστης στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους.

Γ. Διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, επαγγελματική ηθική, καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητάς τους όπως η οργάνωση, η συνέπεια, η υπευθυνότητα. Καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.

Δ. Διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης και καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ε. Βελτίωση δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα (αγγλικά), γνώση και κατανόηση της επιστημονικής ορολογίας του κλάδου.

ΣΤ. Γνωριμία του διδακτικού προσωπικού με άλλα ιδρύματα, δικτύωση και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Για 16 ημέρες, λοιπόν, μαθητές 3 τομέων και συνολικά 6 ειδικοτήτων, 34 μαθητές με συνολικά 10 συνοδούς, στην Λεμεσό της Κύπρου, από τις 12 Μαρτίου που αναχώρησαν μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2022 όπου και επέστρεψαν, είδαν από κοντά το μελλοντικό τους επάγγελμα, παρακολούθησαν πολιτιστικά και επαγγελματικά απογευματινά σεμινάρια και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που συμπληρωσαν κατά την φάση της αξιολόγησης, επιτεύχθηκαν σχεδόν στο 100% οι αρχικοί στόχοι. Μία μοναδική εμπειρία για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και ένας νέος δρόμος για το σχολείο.

Η εκπαιδευτική αυτή δράση διεύρυνε τους επαγγελματικούς και τεχνολογικούς ορίζοντες των συμμετεχόντων με γνώσεις και δεξιότητες που αύξησαν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Η κοινότητα του σχολείου δηλώνει υπερηφάνεια αλλά και τον σεβασμό προς τους μαθητές της για το ενδιαφέρον τους, την υπευθυνότητά τους και την άψογη διεκπεραίωση όλων όσων ανέλαβαν από την φάση της προετοιμασίας μέχρι και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου έχει ήδη πετύχει την επιχορήγηση αντίστοιχου προγράμματος στους αντίστοιχους τομείς με δύο ροές στην Γερμανία και μία στην Κύπρο, όπου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις συμμετοχής από τον αντίστοιχο φορέα υποδοχής και θα παραλάβουν και το έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) το οποίο είναι ένα προσωπικό έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. εκπαίδευση/ κατάρτιση μέσω προγράμματος Erasmus+, θέση εργασίας στο εξωτερικό, εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση κτλ) και εκδίδεται μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος στις 23 Ιουνίου 2022 σε χώρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. στον οποίο θα γίνει και η επίσημη απονομή (θα ακολουθήσει αντίστοιχη ενημέρωση και πρόσκληση στα μέσα).