ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

«Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας»: Έρευνα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για το νησιωτικό επιχειρείν

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του να συμμετάσχουν στην ιδιαίτερα σημαντική έρευνα με τίτλο «Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας»,μέσω ερωτηματολογίου στον σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/islandentre

Η διάρκεια της έρευνας είναι έως 10/6/2023, διεξάγεται για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο και δίνει τη δυνατότητα στους Ρεθυμνιώτες επιχειρηματίες να εκφράσουν την άποψή τους πάνω σε μια σειρά θεμάτων. Στοχεύει να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο καταγραφής, συστηματικής μελέτης και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής ανταγωνιστικότητας με έμφαση στα χαρακτηριστικά της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, του κόστους του νησιωτικού επιχειρείν και άλλων κρίσιμων ζητημάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Η έρευνα για τη νησιωτικότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4832/2021, εκεί όπου η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει αναγνωριστεί και μελετάται ως διακριτό πεδίο εφαρμογής πολιτικών. Το Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί συστημικήδράση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα νησιωτικά επιμελητήρια και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

Η έρευνα υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στόχος είναι να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο καταγραφής, συστηματικής μελέτης και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής ανταγωνιστικότητας με έμφαση στα χαρακτηριστικά της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, του κόστους του νησιωτικού επιχειρείν και άλλων κρίσιμων ζητημάτων που αποτελούν πεδία ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Καλείστε να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα η οποία είναι η εναρκτήρια και θα αποτελέσει τη βάση σύγκρισης για επόμενες έρευνες μελλοντικά. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).