Ανακοίνωση σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων εξέδωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου

Ανακοίνωση σχετικά με τις τιμές που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμάκων εξέδωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Αναλυτικά:

“Αγαπητοί συμπολίτες,

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως οι τιμές που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμάκων σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ισχύουν.

Όσον αφορά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, το φαρμακείο είναι υποχρεωμένο να τα διαθέτει ακριβώς στις τιμές που καθορίζονται από το εκάστοτε δελτίο τιμών φαρμάκων και όχι στις τιμές που αναγράφονται στις συσκευασίες. Τα δελτία τιμών βάσει νόμου εκδίδονται δυο φορές το χρόνο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας και έχουν συγκεκριμένη κάθε φορά ημερομηνία έναρξης. Ως εκ τούτου, συμβαίνει συχνότατα ένα φάρμακο να είναι υποχρεωμένος από το νόμο ο φαρμακοποιός να το πουλάει σε διαφορετική τιμή από αυτή που είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Μάλιστα, οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μειώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε περίπτωση φαρμάκου γαστροπροστασίας (παντοπραζόλη 40Mg x28t) ενώ η συσκευασία που κυκλοφορεί αναγράφει τιμή 16,70€ το φάρμακο διατίθεται στην τιμή των 4,56€.

Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). Μετά την κατάργηση της διατίμησης από 1/1/2017 σε αυτά βάσει μνημονιακών απαιτήσεων και ταυτόχρονων κυβερνητικών αποφάσεων (ν.4254/2014) , οι τιμές τους έχουν αρχίσει να αυξάνονται ραγδαία. Έως σήμερα έχουν αλλάξει οι τιμές σε 85 ΜΗΣΥΦΑ, όλες προς τα πάνω, με πλήρη ευθύνη των φαρμακοβιομηχανιών που τιμολογούν ακριβότερα, χωρίς καμία κρατική παρέμβαση πλέον. Ωστόσο, οι συσκευασίες που κυκλοφορούν σήμερα, φέρουν τυπωμένες τις παλαιότερες χαμηλότερες τιμές, στις οποίες είναι αδύνατον να διαθέσει τα φάρμακα αυτά το φαρμακείο, αφού θα υποστεί ζημία. Άλλωστε, οι τιμές καθορίζονται ελεύθερα (για το λόγο αυτό τις αυξάνει η φαρμακοβιομηχανία) και οι αναγραφόμενες τιμές βάσει νόμου δεν είναι δεσμευτικές. (Ν.4472 19/5/17). Σημειώστε πως οι αλλαγές – αυξήσεις στις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ μπορούν να συμβούν και συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή και σχεδόν καθημερινά πλέον, ανάλογα με το πότε και πως θα αποφασίσει να τιμολογεί η φαρμακοβιομηχανία.

Για τις αυξήσεις των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ πλήρη ευθύνη φέρουν οι κυβερνήσεις από το 2014 και μετά και η Φαρμακοβιομηχανία. Για όποια παράπονα ο κόσμος μπορεί να απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας και στις Φαρμακοβιομηχανίες.

Συνοπτικά:

Συνταγογραφούμενα φάρμακα:
σταθερή τιμή-κρατική διατίμηση με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.

Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα:
ελεύθερη ανεξέλεγκτη τιμή που καθορίζεται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Για αυτό και κάποια φάρμακα πλέον έχουν ακριβότερες τιμές και η ευθύνη για την απελευθέρωση των τιμών είναι του Υπουργείου Υγείας”.