ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Αυξημένη η χρηματοδότηση για την δακοκτονία στην Κρήτη

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) η κατανομή του ποσού σε περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη των δαπανών δακοκτονίας.

Ειδικότερα για την Κρήτη το ποσό των 7.947.300 ευρώ που κατανέμεται είναι αυξημένο για το 2018 μετά από τροποποιητική απόφαση του Μαΐου 2018 η οποία ευνοεί την Περιφέρεια Κρήτης με αύξηση κατά 854.300 ευρώ σε σχέση με την αρχική κατανομή 2018 και σε αύξηση κατά 1.114.392 ευρώ σε σχέση με το 2017.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου η τελική δαπάνη δακοκτονίας για το 2018 ανέρχεται στα 1.108.000 ευρώ με αύξηση 178.000 ευρώ σε σχέση με την αρχική κατανομή 2018. Οι αυξημένη δαπάνη δακοκτονίας δίνει δυνατότητα για περισσότερους ψεκασμούς (αν χρειαστούν), για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου.

 Αναλυτικά για την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ποσό 2017 (τελικό) Ποσό αρχικής κατανομής 2018 Ποσό 2018 (τελικό)

ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε. Ηρακλείου 2.602.908 € 2.783.000 € 2.961.300
Π.Ε. Λασιθίου 1.600.000 € 1.680.000 € 1.838.000 €
Π.Ε. Ρεθύμνου 930.000 € 930.000 € 1.108.000 €
Π.Ε. Χανίων 1.700.000 € 1.700.000 € 2.040.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 6.832.908 € 7.093.000 € 7.947.300 €

Είναι γεγονός ότι παρά την αναγνωρισμένη δυναμική της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, η εφαρμοζόμενη πρακτική της δακοκτονίας παρουσιάζει δυσλειτουργίες οι οποίες αφενός αυξάνουν την κόστος και αφετέρου δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου του δάκου. Το τελευταίο έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται σημαντικό μέρος της παραγωγής, να γίνονται ανεξέλεγκτα ψεκασμοί κάλυψης από τους παραγωγούς, αυξάνοντας το κόστος της παραγωγής, τον κίνδυνο ανίχνευσης υπολειμμάτων στα ελαιοκομικά προϊόντα αλλά και τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας του δάκου στα εντομοκτόνα. Η έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση και καταμέτρηση του δακοπληθυσμού, η δυνατότητα πρόγνωσης των πληθυσμιακής πορείας, η επιλογή βάσει επιστημονικών δεδομένων των αποτελεσματικότερων ανά περιοχή δραστικών ουσιών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας (ΕΠΔ).

Είναι πολύ θετικό ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται πρόταση του πιλοτικού προγράμματος ΝΤ4D από το Ινστιτούτο Ελαίας Αμπέλου και Υποτροπικών Φυτών (που ανήκει στον ΕΛΓΟ Δήμητρα), εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή σε 8 Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας μεταξύ των οποίων και οι 4 Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα προτείνεται να υλοποιηθούν σχέδια για αποτελεσματικότερη και πιο οικονομική δακοκτονία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες κινητές συσκευές, την επιστήμη της γεωπληροφορικής, την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή των δακοσυλλήψεων και την μοριακή βιοτεχνολογία. Κατά την διάρκειά του θα γίνει πιλοτική χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής και αυτοματισμών (έξυπνα κινητά με GPS, ηλεκτρονικές παγίδες). Επιπλέον θα γίνει επισκόπηση της ευαισθησίας των πληθυσμών του δάκου στις χρησιμοποιούμενες δραστικές εντομοκτόνες ουσίες για την διαπίστωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Επίσης έχει τεθεί από το ΥΠΑΑΤ και προτείνεται να αλλάξει το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στη δακοκτονία, ώστε να θεωρούνται εποχιακοί εργάτες γης και να ασφαλίζονται με εργόσημο, κάτι που είναι σε σωστή κατεύθυνση.

Θεωρούμε ότι η αύξηση των κονδυλίων σε συνδυασμό με τις φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους που ζητάμε και πρόκειται να εφαρμοστούν για την καταπολέμηση του δάκου είναι σημαντικά βήματα για την προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας του ελαιόλαδου και αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και την διαφορετική λογική της στο πρόβλημα της δακοκτονίας.