Ρέθυμνο: Προβλήματα στην υδροδοτηση

Διακοπή υδροδότησης υπάρχει στους οικισμούς Γάλλου, Γερανίου και Τρία Μοναστήρια, λόγω βλαβών στα δίκτυα της ΔΕΗ, που δημιούργησαν προβλήματα στην λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης στις προαναφερθείσες περιοχές.

Τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν και η υδροδότηση θα ομαλοποιηθεί σταδιακά.