ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επέκταση του Σχεδίου Πόλης: Μια αναπτυξιακή ανάσα στην πολεοδομική ασφυξία

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε εξελίξεις στο θέμα της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης, το οποίο παρακολουθούμε στενά, αναμένοντας την ευόδωση του. Ήδη από τον Ιούνιο του 2020, αξιολογώντας τα μέχρι τότε δεδομένα είχαμε διατυπώσει, μέσω σχετικής δημόσιας τοποθέτησης του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Μανώλη Κρεβατσούλη, την πρόβλεψη της επικείμενης επέκτασης του σχεδίου πόλης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γ.Π.Σ., όπως ακριβώς ψηφίστηκαν το 2013.

Η πανδημία που ακολούθησε και οι κλιμακωτές επιπτώσεις της στην οικονομία και την κοινωνία , σε παγκόσμια κλίμακα, καθυστέρησαν την διαγραφόμενη ευοίωνη οικιστική ανάπτυξη.

Σήμερα, έστω και μετά τις αναπόδραστες καθυστερήσεις, η επέκταση του Σχεδίου Πόλης, επικαιροποιείται ως διαδικασία. Στην προσεχή συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου,  αναμένεται  ότι θα τεθεί προς συζήτηση, η  έγκριση των τευχών δημοπράτησης που συνιστά  προϋπόθεση για την προκήρυξη της μελέτης της επέκτασης.

Όπως είχαμε επισημάνει και πριν από δύο χρόνια, η επέκταση  Σχεδίου Πόλης αφορά τα βόρεια τμήματα της Εθνικής Οδού μέχρι το υφιστάμενο Σχέδιο Πόλεως. Χωροταξικά αφορά  μία έκταση περίπου 400 στρεμμάτων  η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Περιβολίων, Καλλιθέας και Μασταμπά.

Ως Σύλλογος  είχαμε προτείνει αρχικά, η επέκταση να καλύψει όλα τμήματα που βρίσκονται βόρεια της  Εθνικής Οδού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ακροβατερής, έκτασης περίπου 1000 στρεμμάτων. Δυστυχώς, η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, απέκλεισε αυτή τη δυνατότητα, αφού μεγάλο τμήμα της Ακροβατερής χαρακτηρίστηκε ως ΔΑ ή ΑΔ. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή δεν μπορεί επί του παρόντος να υπαχθεί στο υπό ένταξη Σχέδιο Πόλης.

Είναι αλήθεια ότι, με βάση το εγκεκριμένο από το 2013 Γ.Π.Σ, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης, πλήθος περιοχών του Ρεθύμνου που βρίσκονται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού: οι  προαναφερθείσες, στη βόρεια πλευρά της Εθνικής αλλά και  άλλες που βρίσκονται στις νότιες παρυφές της, όπως είναι τα  Τρία Μοναστήρια και τα Καστελλάκια, περιοχή που είναι ήδη ώριμη για επέκταση.
H Διαδικασία αυτή έχει περιθώρια εξέλιξης πρέπει να  προηγηθεί η οριστικοποίηση των δασικών χαρτών και ο χαρακτηρισμός της γης ως μη δασικός.

Αφορμής δοθείσης, αξίζει να επισημανθούν κάποιες παράμετροι που αναδεικνύουν τα αναπτυξιακά οφέλη που επιφέρουν οι εκτεταμένες Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης. Ας δούμε σχηματικά την αλληλουχία των εξελίξεων που θα σηματοδοτήσουν κλιμακωτά, την  αισθητική και λειτουργική μεταμόρφωση του Ρεθύμνου σε μια πόλη ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο φιλόξενη για τους ανθρώπους της.

Η επέκταση, σε ευρεία κλίμακα, με χαμηλό συντελεστή δόμησης, συνεπάγεται την κατασκευή χαμηλών υψομετρικά κτιρίων. Η πόλη «αναπνέει», εξασφαλίζεται ζωτικός  χώρος για το φυσικό περιβάλλον.

 Η συνακόλουθη χωροταξική αποκέντρωση βασικών λειτουργιών της διευρυμένης χωρικά πόλης, θα αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την συνοδή  ηχορύπανση, απαλλάσσοντας τους οδηγούς από τη βασανιστική  έλλειψη χώρων στάθμευσης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι αναμφίβολα θετικό και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εγγυημένη.

Εξίσου σημαντική είναι η οικονομική παράμετρος: Η δημιουργία  νέων οικοπέδων  και κατ’ επέκταση νέων κατοικιών το οποίο αυτόματα θα σημάνει μείωση του κόστους αγοράς ή ενοικίασης τους, δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας και επομένως, σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

Εν κατακλείδι, η επέκταση του Σχεδίου Πόλης, ορθολογικά μελετημένη και σταθερά προσανατολισμένη στην εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων αναγκών, μπορεί να αποτελέσει τη λύση παθογενειών του παρελθόντος, κληροδοτημένων εν πολλοίς από το προγενέστερο Γ.Π.Σ. Για παράδειγμα, οι σωρευμένες εκκρεμότητες σε αποζημιώσεις δημοτών και οι εισφορές  σε γη προς τρίτους, οι οποίες διαχρονικά συντηρούν  αντιδικίες που προκαλούν  μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη κάθε έργου, θα εξομαλυνθούν έως τη μείωσή τους σε βαθμό που να μην επηρεάζουν την εκάστοτε αναπτυξιακή παρέμβαση.

Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων που προσδοκάται ότι θα εμπλουτίσουν τον περιβαλλοντικό, χωροταξικό και οικιστικό χάρτη του Ρεθύμνου, καταθέτουμε για μία ακόμη φορά τη διάθεση του Συλλόγου Ιδιοκτητών γης εκτός Σχεδίου Πόλης για συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενη αυτοδιοικητική δομή και θεσμικό εκπρόσωπό της και πρόθεση να συνδράμουμε τον αναπτυξιακό βηματισμό του Ρεθύμνου με την  τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις προτάσεις μας.

Σύλλογος Οικοπεδούχων εκτός σχεδίου Πόλεως Ρεθύμνης

Δήλωση προέδρου του Συλλόγου κ. Μανώλη Κρεβατσούλη

«Η επέκταση του Σχεδίου Πόλης πρέπει να διασφαλίσει πολλούς κοινόχρηστους χώρους (οι οποίοι  δυστυχώς  στο Ρέθυμνο είναι περιορισμένοι) που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες κοινωνικής  συνάθροισης, ανάπαυσης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας κατοίκων κι επισκεπτών. Οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, με καλαίσθητες παρεμβάσεις πρασίνου και διαθέσιμες υποδομές για το παιχνίδι των παιδιών, την άθληση ή τη φιλική συνάντηση των νέων,  χωρίς οικονομικό κόστος, σημαίνουν ποιότητα ζωής και βιώσιμη Ανάπτυξη».