ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Έργα προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ δημοπρατούνται στην Π.Ε. Ρεθύμνης για αποκαταστάσεις ζημιών

οδικά έργαΕγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, που συνεδρίασε στις 15 Μαΐου υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κας Μαρίας Λιονή, οι διακηρύξεις για τη δημοπράτηση έξι έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.280.000 Ευρώ.

Σε όλες τις εργολαβίες προβλέπονται εργασίες, που αφορούν αποκαταστάσεις των ζημιών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.

Θα αντιμετωπισθούν όλες οι καθιζήσεις και οι καταπτώσεις με κατασκευή αντιστηρίξεων, θα γίνουν εξυγιάνσεις, όπου απαιτούνται και θα ασφαλτοστρωθούν οδικά τμήματα με εκτεταμένες φθορές.

Όλες οι μελέτες έχουν συνταχθεί από τους Μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Κάθε έργο περιλαμβάνει αποκαταστάσεις ζημιών συγκεκριμένης περιοχής.

Τα Συγκεκριμένα:
1ο : Σπήλι- Αγία Γαλήνη, Διχαλόστρατο-Μύρθιος-Μαριού, Κισσού Κάμπος-Βάτος-Κεραμέ.
2ο :Πάνορμο – Πέραμα, Πέραμα- Χουμέρι-Αγιος Μάμας-Αγιος Ιωάννης, Πέραμα-Μελιδόνι-Μπαλί, Χουμέρι-Μαργαρίτες, Μουρτζανά-Αξός-Ανώγεια-Όρια νομού, Αγιος Σύλλας-Κάλυβος-Αξός, Μελιδόνι-Αγιά-Δαφνέδες, Βιράν Επισκοπή-Λούτρα.
3ο :Αγία Φωτεινή-Γερακάρι-Άνω Μέρος-Νίθαυρις, Σχολή Ασωμάτων-Μοναστηράκι-Οψιγιάς-Αμάρι-Γερακάρι – Σπήλι, ΒΟΑΚ -Αγγελιανά – Μαργαρίτες-Αρχαία Ελεύθερνα.
4ο : Ρέθυμνο- Παλέ-Αγκουσελιανά-Σελιά-Ροδάκινο-Όρια νομού.
5ο : Πλατανές-Κυριάννα-Ι.Μ. Αρκαδίου-Κλεισίδι-Σχολή Ασωμάτων, Βιράν Επισκοπή-Ρούπες-Ι.Μ. Αρκαδίου.
6ο : Κοξαρέ-Ασώματος-Μονή Πρέβελη.

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις των τριών πρώτων έργων συνολικού ποσού 720.000 €, τα οποία αφορούν αποκαταστάσεις στις περιοχές:

1ο :Φουρφουράς – Μάνδρες και Αποδούλου-Μάνδρες,
2ο :Ρέθυμνο-Φουρφουράς, Ρέθυμνο-Ρουσσοσπίτι, Καρέ-Σελλί-Μύρθιος, Ποταμοί-Βολιώνες-Παντάνασσα-Πατσός, και
3ο :ΒΟΑΚ- Επισκοπή-Μυριοκέφαλα-Όρια Νομού, Αργυρούπολη-Ασή Γωνιά, Π.Ε.Ο- Άγιος Κωνσταντίνος-ρούστικα-Σαϊτούρες-Άγιος Ιωάννης, Π.Ε.Ο.Καλονύχτη-Σαϊτούρες, Δρόμος προς Κάστελλο-Άνω Βαλσαμόνερο-Σαϊτούρες.

Στις 26-5-2015 έχει ορισθεί η δημοπρασία του έργου: Αποκατάσταση βατότητας,(ασφαλτόστρωση, εξυγιάνσεις και λιθορριπές) στις Επαρχιακές οδούς Φουρφουράς-Μάνδρες και Αποδούλου-Μάνδρες. Θα πραγματοποιείται περίπου κάθε Τρίτη ένας διαγωνισμός.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε δημοπρατήσεις έργων αποκατάστασης ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από θεομηνίες (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κτλ), συνολικού προϋπολογισμού 720.000 Ευρώ.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τις διακηρύξεις των παρακάτω έργων:

– Άμεσα έργα αποκατάστασης βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Αμαρίου, προϋπολογισμού 240.000 Ευρώ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, εξυγιάνσεις, λιθοριπές στην επαρχιακή οδό 13 (τμήμα Φουρφουράς – Μάντρες) και στην επαρχιακή οδό 20 (Αποδούλου – Μάντρες). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2015.

– Άμεσα έργα αποκατάστασης βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 240.000 Ευρώ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, εξυγιάνσεις, λιθοριπές στα οδικά τμήματα «Ρέθυμνο – Φουρφουράς», «Ρέθυμνο – Χρωμοναστήρι», «Ρέθυμνο – Ρουσσοσπίτι», «Καρέ – Γουλεδιανά – Μύρθιος», «Φράγμα Ποταμών – Βολεώνες – Παντάνασσα». Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουνίου 2015.

– Άμεσα έργα αποκατάστασης βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 240.000 Ευρώ, που περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης ζημιών (καθιζήσεις, επισκευή τοίχων αντιστήριξης, πρανών, οχετών, τάφρων και κατά τμήματα ασφαλτοστρώσεις) στα οδικά τμήματα «Αγ. Κωνσταντίνος – Ρούστικα», «Καλονύχτης – Σαϊτούρες», «Αρμένοι – Α. Βαλσαμόνερο – Σαϊτούρες», «Αγ. Ανδρέας – Άνω Βαλσαμόνερο», «Επισκοπή – Αργυρούπολη – Μυριοκέφαλα», «Αργυρούπολη – όρια με Νομό Χανίων». Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουνίου 2015.