Ερωτηματολόγιο για την απασχολησιμότητα ΑμεΑ από το πρόγραμμα ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ένταξης ΑμεΑ σε τοπικές επιχειρήσεις και φορείς του νομού Ρεθύμνου δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο ξεκίνησε να χορηγείται από τον Νοέμβριο σε ιδιοκτήτες και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων του νομού, σε μέλη συλλόγων και σωματείων καθώς και σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η συλλογή των ερωτηματολογίων έχει ξεκινήσει με σκοπό την ανάλυση των δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει μια αποτύπωση των γνώσεων των ερωτηθέντων σε σχέση με την αναπηρία και τις δυνατότητες των ΑμεΑ καθώς και των στάσεων των τοπικών φορέων και επαγγελματιών του Νομού Ρεθύμνου σχετικά με την εργασιακή υποστήριξη και πρόσληψη ΑμεΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν πολύ βοηθητική.

Με το πέρας της ανάλυσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στελεχών των τοπικών φορέων και επαγγελματιών του νομού που συμμετείχαν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στόχοι θα είναι η μετάδοση ουσιαστικών γνώσεων σχετικών με την αναπηρία από καταξιωμένους ομιλητές με εμπειρία στο χώρο της ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας καθώς και η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στην μελλοντική εργασιακή υποστήριξη και πρόσληψη ΑμεΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι μετά το τέλος του προγράμματος να βελτιωθούν οι στάσεις της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στην απασχολησιμότητα ΑμεΑ καθώς και να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις του νομού.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στα πλαίσια  του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη φιλανθρωπική οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.