ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Ε.Σ.Ε.Ε για την παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων – ανασφάλιστων ΟΑΕΕ

Ως εκπρόσωποι των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης μας, ενημερώνουμε  τους συναδέλφους – καταστηματάρχες, ότι για την  κατάθεση αιτήματος της Ε.Σ.Ε.Ε στο Υπουργείο Εργασίας,  για την άμεση παράταση της  ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων εμπόρων, πρώην ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε, που έχουν κάνει διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, η οποία (ασφαλιστική κάλυψη ) έληξε στις 28/2/2017, το αίτημα αυτό προωθείται προς υλοποίηση στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

οαεε

Αναλυτικά σας γνωστοποιούμε ότι,  ήδη προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι  θα παραταθεί για ένα ακόμη έτος (συγκεκριμένα έως τις 28/2/2018) η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος προς τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ και έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών.

Η συγκεκριμένη παράταση θα προσφέρει μία προσωρινή ανακούφιση στους εμπόρους που επίσημα πλέον δεν απασχολούνται και δεν έχουν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στον ΕΦΚΑ, χάνοντας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την κάλυψή τους σε παροχές ασθενείας.

Σε ότι αφορά τους γενικότερα ανασφάλιστους λόγω οφειλών συναδέλφους μας, οι οποίοι υποαπασχολούνται και δεν έχουν ακόμη προβεί σε διακοπή ή δήλωση αδράνειας, εξακολουθούν να ισχύουν για την ασφαλιστική τους κάλυψη οι διατάξεις του άρθρου 33 ν. 4368/2016 και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016.

Τα συγκεκριμένα νομοθετήματα υπενθυμίζεται ότι θέσπισαν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε γενικότερα ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πάντα βεβαίως με τις σε αυτά αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η ΕΣΕΕ τελικά προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με την ΓΣΕΒΕΕ και τις λοιπές οργανώσεις εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου και για κάθε περαιτέρω εξέλιξη ως προς το θέμα αυτό, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.