ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών την Πέμπτη 23/1

ΌΛΟΙ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΩ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11:30 π.μ., ΣΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΟΛΜΕ (τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και 3 πρώτες του απογευματινού κύκλου) ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ. Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου κηρύσσει επίσης τρίωρη διευκολυντική στάση (8-11).

Μετά τις πετυχημένες κινητοποιήσεις της Τρίτης 21 Ιανουαρίου σε όλη την Ελλάδα,  η κυβέρνηση δεν ψήφισε τελικά εκείνη την ημέρα  το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», που μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπει προσλήψεις στο δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, πτυχιούχων ιδιωτικών κολεγίων που είναι παραρτήματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ του εξωτερικού (ΕΕ ή τρίτης χώρας).

         Με τη συγκεκριμένη διάταξη η κυβέρνηση:

  • Καταργεί στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος, αφού τοΑΣΕΠ θα κάνει δεκτούς τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής άρα και των ιδιωτικών κολεγίων που λειτουργούν ως παράρτημά τους, για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, ακόμη και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν εξασφαλίσει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους μέσω ΔΟΑΤΑΠ.
  • Οδηγεί σε ανεργία χιλιάδες απόφοιτους εκπαιδευτικούς των δημόσιων πανεπιστημίων καθώς και πολλούς αναπληρωτές που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση με την εφαρμογή του νέου τρόπου διορισμού.  Είναι κοινό μυστικό ότι σε κάποια ιδιωτικά κολλέγια οι σπουδαστές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αποκτούν τίτλους σπουδών με παράξενους τρόπους. Αυτοί οι τίτλοι σπουδών ανατρέπουν τη σειρά στους πίνακες του προσοντολογίου.
  • Ενισχύεται η ιδιωτική εκπαίδευση,  εμπορευματοποιούνται τα πτυχία και δίνεται ένα σημαντικό δώρο στους σχολάρχες τη στιγμή που η κυβέρνηση και τα μέσα της συκοφαντούν το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και περιορίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας.
  • Η κυβέρνηση από τη μια δρομολογεί μείωση του αριθμού των εισακτέων και βάση του 10 για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια, επιβολή Τράπεζας Θεμάτων από την Α΄ Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου με στόχο να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο μαθητών και φοιτητών και από την άλλη εξισώνει επαγγελματικά δικαιώματα δημόσιων ΑΕΙ και ιδιωτικών κολλεγίων και δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους των τελευταίων να διοριστούν στο δημόσιο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θεωρούνται ανεπαρκείς για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά επαρκείς για τα ιδιωτικά κολλέγια όπου η βάση εισαγωγής είναι μηδέν. Είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει «αριστεία» για τη σημερινή εξουσία.

Αγωνιζόμαστε για:

  • Άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.
  • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών – άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία
  • Κατάργηση της διάταξης που επιβάλλει τριετή αποκλεισμό σε όσους συναδέλφους αναπληρωτές παραιτούνται  ή δεν δέχονται τον διορισμό τους
  • Κατάργηση του νόμου 4589/19 για το προσοντολόγιο και των νέων αντι-εκπαιδευτικών ρυθμίσεων που προωθούνται με το τελευταίο νομοσχέδιο.