ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ.

Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη οι ενδιαφερόμενοι θα την βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ.