ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Πρόσκληση σε μελισσοκόμους από το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης

Το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης καλεί τους μελισσοκόμους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση  3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

Δικαίωμα αντικατάστασης έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως και 10% των κατεχόμενων κυψελών

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος της δράσης του μελισσοκομικού προγράμματος, είναι

 • η κατοχή Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου τουλάχιστον 20 κυψελών
 • να έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης 2020  ή η θεώρηση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου από 1η Σεπτεμβρίου  έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και εκπρόθεσμων αιτήσεων που έγιναν .
 • Για πληροφορίες σχετικά  με εκπρόθεσμες αιτήσεις ή γενικότερα με την αίτηση διαχείμασης απευθυνθείτε στα τμήματα μελισσοκομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπου Περιφερειακών Ενοτήτων.
  • Χανιά (τηλ 2821346562), Ρέθυμνο (τηλ 2831051412,2831343808), Ηράκλειο (τηλ 2810261563), Λασίθι (τηλ. 2841340511)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΤΟΜΑ είναι:        

 1. Αίτηση Δράσης 3.1
 2. Υπεύθυνη Δήλωση δράσης 3.1  
 3. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
 4. Φωτοτυπία λογαριασμού  τράπεζας

Για  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Τα ίδια με παραπάνω δικαιολογητικά, τα 1και 2 υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο, ενώ τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.

 • Τα παραστατικά αγοράς κυψελών Πρωτότυπα  Τιμολόγια ή οι Ονομαστικές αποδείξεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από  1η Αυγούστου 2019 έως 20 Μαΐου 2020 και να έχουν εξοφληθεί έως και 20 Μαΐου. 
 • Τα παραστατικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Κέντρο έως και τις 20 Μάϊου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι Μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στο Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης  2810261563, melisyn@gmail.com

Οι επόπτες Μελισσοκομίας
Φανουράκη Ευπραξία, κτηνίατρος 
Ισαακίδης Δημοσθένης, γεωπόνος