ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ρέθυμνο: Συνέδριο για τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση

afisa_9oy_synedrioyΣτο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις 27, 28 και 29 Μαΐου ενώ τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το συνέδριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, ερευνητές της εκπαίδευσης και μέλη ΔΕΠ.

Τι είναι

Τα Πανελλήνια συνέδρια για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι περιοδικά επιστημονικά συνέδρια τα οποία φιλοξενούνται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο με αφετηρία το 1ο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) το 1999. Το 8ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τ.Ε.Α.Π.Η.) το 2014.

Το 9ο Πανελλήνιο συνέδριο έχει βασικό στόχο να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διαλόγου των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Η ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες ως μια ανθρώπινη προσπάθεια διεγείρει τον θαυμασμό, δίνει ομορφιά και εμπνέει ενδιαφέροντα στους μαθητές. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική ηλικία υλοποιείται σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Τα μικρά παιδιά εντάσσονται σ’ ένα πλαίσιο στο οποίο οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορούμε να αντλήσουμε από τη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Αυτή η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης αποδίδει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.

Θεματικές ενότητες

Αναφέρονται στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των μικρών παιδιών για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών|
Αντιλήψεις των νηπιαγωγών για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών
Απόψεις και στάσεις των νηπιαγωγών για τις φυσικές επιστήμες
Διδακτικές προτάσεις / παρεμβάσεις για τις φυσικές επιστήμες
Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες
Μουσείο φυσικών/περιβαλλοντικών επιστημών
Φυσικές επιστήμες και αειφορία
Φυσικές επιστήμες και αναλυτικά προγράμματα
Φυσικές επιστήμες και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
Φυσικές επιστήμες και διαθεματικότητα στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
Φυσικές επιστήμες και εκπαίδευση των νηπιαγωγών
Φυσικές επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό
Φυσικές επιστήμες και πειραματική διαδικασία
Φυσικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό