ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μ. Λιονή στην ημερίδα με θέμα «Οι ρόλοι της Γυναίκας στη Σύγχρονη Κοινωνία»

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, συμμετείχε χτες ως ομιλήτρια στην διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Οι ρόλοι της Γυναίκας στη Σύγχρονη Κοινωνία», που διοργάνωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ρεθύμνης, στο πλαίσιο εορτασμού της 8ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας τηςΓυναίκας.

Στην ομιλία της με θέμα «Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση» μεταξύ άλλων η κα Λιονή ανέφερε τα εξής:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το σκαλοπάτι που θα μπορούσε να παίξει τον σημαντικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων, ανδρών και γυναικών και μάλιστα σήμερα που οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο από όλους τις δυσμενείς και αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Η μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσθέτει στην πολιτική ζωή του τόπου τον έμφυτο ανθρωπισμό και δυναμισμό που τις διακρίνει, και παράλληλα προσδίδει μία διαφορετική, περισσότερο αντιπροσωπευτική παράμετρο στους δημοκρατικούς θεσμούς. Όσο πιο πολλές γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στις πολιτικές δραστηριότητες, τόσο πιο ισορροπημένες αποφάσεις λαμβάνονται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και περισσότερο πραγματικά ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις δίνονται. Όχι μόνον σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών.

Η υπόθεση της ισότητας δεν είναι βραχυπρόθεσμος στόχος. Χρειάζεται χρόνος και ωριμότητα κοινωνική. Αφορά αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στις συμπεριφορές, στις στάσεις, στους κανόνες και στις αξίες των μελών ολόκληρης της κοινωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η δέσμευση και η προσπάθεια όλων των αρμοδίων φορέων ότι θα προωθήσουν την αρχή της ισότητας προς την κατεύθυνση αυτή.

Στις μέρες μας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά και στη χώρα μας αναπτύσσεται ένας έντονος προβληματισμός για την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις θα γίνουν πιο φιλικές στους πολίτες τους, τον ρόλο του δήμου και της περιφέρειας σε σχέση με τους δημότες και το κεντρικό κράτος, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης και εκμετάλλευσης των γεωγραφικών, ιστορικών και κοινωνικο-οικονομικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιφέρειας και των τοπικών κοινοτήτων που την απαρτίζουν.

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι γυναίκες, είτε ως αιρετές είτε ως πολίτες, καλούνται να παίξουν έναν πρωταγωνιστικόρόλο, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα ενθαρρύνουν την ενασχόλησή τους με τα κοινά και τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η συμμετοχή των γυναικών στα δημοτικά ή τα περιφερειακά συμβούλια μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης των τοπικών προβλημάτων από την κεντρική διοίκηση, η οποία κατά κανόνα αποτελεί ένας προνομιακός χώρος έκφρασης και πολιτικής δραστηριοποίησης του ανδρικού πληθυσμού της χώρας.
Η αυξημένη εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, θα δώσει τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις, τα οράματα και οι προσδοκίες των γυναικών. Παράλληλα, οι γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν με καταλυτικό τρόπο στη διαδικασία της αλλαγής και στην βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών διαβίωσης. 

Για να επιτύχουμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουμε στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που οδηγούν στη διάκριση των γυναικών και στη συνακόλουθη περιθωριοποίησή τους.
Καταλήγοντας, ας έχουμε κατά νου ότι σε μια πολιτική ζωή και κυρίως σε μια περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση με περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών η δημοκρατία μας είναι ελλιπής και ασθενική».