ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεχίζεται η διάθεση δωρεάν ψηφιακών υπογραφών από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μέλη του

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης  ενημερώνει τα μέλη του, ότι στο πλαίσιο του έργου  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) – μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας.

Η  δωρεάν διάθεση Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών στις επιχειρήσεις αποτελεί την αναγκαία «γέφυρα» αλλά και την αναγκαία συνθήκη, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο Τομέα, αλλά και για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης  έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν ψηφιακή υπογραφή τα οποία πρέπει να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι της κεφαλαιουχικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Μέσω της υπηρεσίας  https://services.businessportal.gr/    οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν τους δικαιούχους για έκδοση ψηφιακής υπογραφής και θα δημιουργούν την αίτηση έκδοσης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην διαδικασία οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα υποστήριξης ( https://sign-register.businessportal.gov.gr/faq ).

Οι χρήστες των υπηρεσιών της ψηφιακής υπογραφής μπορούν να επικοινωνούν και με το τηλεφωνικό κέντρο του τμήματος εξυπηρέτησης της ΚΕΕΕ, στον αριθμό κλήσης: 210-2201960.