Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η υποβολή θα μπορεί να κατατεθεί έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Να έχουν πραγματοποιήσει το 2016 από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε). Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας.
Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας, αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες (έστω και ένα ένσημο να υπάρχει εκτός οικοδομής το 2016 δεν είναι δικαιούχος).

Την περίοδο καταβολής του επιδόματος πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα του οικοδόμου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αστυνομική Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό Εφορίας Φορολογικού Έτους 2016 και το Ε3 για όσους κόβουν τιμολόγια (το φετινό εκκαθαριστικό).
Βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας.
Αριθμός ΙΚΑ και ΑΜΚΑ

Το ποσό του επιδόματος είναι 678,06 €.