ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Απομακρύνονται οι παράνομες πινακίδες υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Ρεθύμνου

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – έτη 2020- 2021» η οποία επιβλέπεται από την Διεύθυνση Τεχνικού ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα γίνει καθαίρεση και απομάκρυνση των πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης μεταξύ άλλων οδών και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Παρακαλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε περιπτώσεις παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (διαφημιζόμενοι, διαφημιστές, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων που είναι τοποθετημένες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες) να απομακρύνουν άμεσα τις κατασκευές αυτές, προκειμένου αφενός να αποφύγουν τον σε βάρος τους καταλογισμό εξόδων καθαίρεσης, αποκομιδής και διαχείρισης των υλικών, αφετέρου να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης κατά την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ως συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του σχετικού Νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ Α224/2001).