Δράσεις ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού για το αλκοόλ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης, συμμετέχοντας και φέτος ως συνεργαζόμενος φορέας στο δίκτυο επαγγελματιών υγείας της 7ης ΥΠΕ, για την  υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην θεματική ενότητα “Αλκοόλ και Νέοι”, πραγματοποίησε με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της και με εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό,  παρουσιάσεις σε μαθητές Γυμνασίων.

Η δράση υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια των θεματικών εβδομάδων, μετά από πρόσκληση των αντίστοιχων σχολείων στο 1ο, 3ο και 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και στο Γυμνάσιο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου.

Συνολικά το πρόγραμμα το παρακολούθησαν  460 μαθητές σε 24 τμήματα Γυμνασίων.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του αλκοόλ και τις βλαβερές επιπτώσεις του, μέσω διαδραστικών μεθόδων και οπτικοακουστικού υλικού.