ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗΣ

Κρήσσα Λαογραφία Σειρά Β -1-

Από τον Ματθαίο Ι. Τσιριμονάκη

ΜΑΡΑΘΟ

Μιά πεθερά ξάνοιγε αμέτι μωχαμέτι[1] να ζυγώξει τη νύφη τζη. Έλα σου όμως που ο γυιόκας τζη  ήτονε μπουνταλάς[2] και δεν την ήκουγε.

«Ίντα κοντό[3] σου κάνει μανί[4] μου και δε τηνε θέλεις;»

«Δε θωρείς μωρέ παράουρε[5] πως δε γατέει από νοικοκεράτα!»

«Δε τα λες καλά, εγώ τηνε θωρώ νοικοκερά σε ούλα τζη!»

«Τα φαητά απού σου μαγερεύει δε τα τρώνε μουδέ οι σκύλοι!»

«‘Εμένα αρέσουνε μου ετσά απού τα σάζει!»

«Τη βρώμα απού βγάνει η μπούκα τζη δεν τηνε ακούεις, θα σ’ αρρωστήσει στην υστεριά και να δω τότεσας ίντα θα κάμεις;»

«Άλλο και τούτονα μάνα , δεν ακούω γω σκανιά[6] να βγάνει απού τη μπούκα τση, μόνο αλάισε[7]»

«Κακοροίμαλε ούλη μέρα απού σαι δίπλα τζη τηνε συνήθισες!»

Έτσα απού τούλεγε η μάνα ντου αρχίνηξε να ψυλλαφτιάζεται[8] και κάνει τση γυναίκας του:

«Θαρρώ πως βρωμά το στόμα σου και θα μ’ αρρωστήσεις!»

«Παράουρος είσαι μωρέ, η μάννα σου λέει τούτεσας τις μπουρνέλες[9]

Έλεε ο γείς τόνα η άλλη τ’ άλλο και στην υστεριά[10] είπανε να πάνε στον Κατή[11] να τωνε λύσει τη διαφορά.

Τη ταχυνή[12] φτάνουνε στο τόπο απού δικάζανε και ανειμένανε στην αυλή τη σειρά –ν-τωνε. Εκειά ήτονε φυτρωμένη μιά μαραθέ, θωρεί τηνε η γυναίκα και κόβγει ένα κομμάτι μάραθο και το μασούλιζε.

Ήρθε η σειρά τωνε , ακούει ο Κατής το άντρα και τωνε κάνει:

«Αν είναι ετσά απού τα λες , έχεις δίκιο, μα έλα και συ κερά μου  να μυριστώ το στόμα σου να δώ άνε βγάνει κιαμιά αποφορά!»

Σιμώνει η γυναίκα, φυσά στη μούρη του Κατή και μοσκοβολά ο κόσμος από το μάραθο.

«Πάρε τη γυναίκα σου άθρωπε, σάλευγε στο σπίτι σου και ξεφορτώσουμε με τσι βρωμιές και τσι αποφορές. Μη ακούεις τσι παραουριές τση μάννας σου, μη σου καταστρέψει το σπίτι!»

Μέρες εξάνοιγε να του δώσει συγχώρεση η γυναίκα ντου για τση μπουντάλες απού ΄κάνε και η πεθερά όχι μόνο δε κατάφερε να ζυγώξει τη νύφη τζη μόνο ‘γινε ρεζίλι τω σκυλιώ στο χωριό τζη.

Είδετε το λοιπός ίντα μπορεί να κάμει ένα κομματσουλάκι μάραθο.


[1] Οπωσδήποτε

[2] Τρελός (κατά τη μητέρα).

[3] Άραγε.

[4] Μάννα.

[5] Ανώριμε.

[6] Βρωμιά.

[7] Παράταμε.

[8] Μπαίνουν ψύλλοι στ’ αυτιά.

[9] Χαζομάρες.

[10] Στο τέλος.

[11] Δικαστή.

[12] Το επόμενο πρωί.