ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗΣ

Συλλογές από την Κρήσσα Λαογραφία -Α5-

 Από τον Ματθαίο Ι. Τσιριμονάκη

ΓΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΑΤΑ   5ο

ΜΕΤΑΞΑΡΓΕΙΟ 2η

Ο Χριστός εξύστηκε στο γόνατ’ από κάτω κι έβγαλε ένα χρυσομάμουνο. Εκείνο δεν ήταν χρυσομάμουνο παρά μεταξομάμουνο, των αρχόντων η πρεπειά, των φτωχών η σωτηρία.

Μια γυναίκα σμιχταφρύδα, αραντόνα επέρασε και είδενε κι ελάβωσεν το, έρριξεντο σαν να ‘ναι βρούλον στην βρουλιά. Δεν ευρέθηκε ένας άθρωπος πεντάνυχος, πενταδάχτυλος, πέντε φορές από τ’ άγια, περασμένος να πει σταμάτα μάνα, σταμάτα μαμή, σταμάτησε μου το μεταξαργειό να σταθεί.

ΜΟΥΡΝΙΑ 1η

Στ’ όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Στου Αδάμ το περιβόλι εφύτευγα δάφνη και μηλιά και μουρνιά. Η δάφνη κι η μηλιά ν’ ανθίσει και να δέση κι η μουρνιά να ξεριζωθεί να πέση!

ΜΟΥΡΝΙΑ 2η

Άγιος Παντελεήμονας είχε τρία δεντρά, τη δαφνέ, τη μηλέ και τη μουρνέ. Η δαφνέ και η μηλέ ν’ ανθεί κι η μουρνέ να ξεραθεί.

ΜΟΥΡΝΙΑ 3η

Στην Αγιά Τράπεζα δεντρά εφύτρωξαν. Η ρογδέ ,η μουρνέ κι η ελέ . Ως μαραθήκανε και πέσανε τα φύλα τσ’ ελές να χαθεί και η μουρνέ.

ΜΟΥΡΝΙΑ 4η

ο Άγιος Ευστράτιος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, τον Άγιο τάφο επέρασαν κι εκεί περβόλι έκτισαν και τρία δεντρά φύτεψαν, ελέ, δαφνέ και μουρνέ. Η ελέ κι δαφνέ ν’ ανθεί κι η μουρνέ να ξεραθεί.